MS SEPEKOV

Myslivosti ZDAR !

Main Menu

Myslivecký spolek Sepekov (dále jen „spolek“) vznikl v roce 2015 přeměnou z Mysliveckého sdružení Chlum Sepekov, o.s., (dále jen „sdružení“), které bylo občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolek sdružuje své členy zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě. Změnu právní subjektivity si vyžádalo vydání nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti od roku 2014.

 

Historie sdružení se počíná psát v roce 1963, kdy vešel v platnost nový zákon o myslivosti. Do konce roku 1962 vytvářela honitbu každá obec samostatně z pozemků, které byly ve vlastnictví jejích obyvatel. A tak do té doby byly samostatné honitby obcí Sepekov, Líšnice a Zálší. Obce honitby většinou za úplatu pronajímaly subjektům, které měly právo vykonávat myslivost. V roce 1963 tedy vzniklo Myslivecké sdružení Chlum Sepekov. Honitba byla tehdy velmi dobře zazvěřená. Ještě v roce 1968 se během lovecké sezony ulovilo 960 ks drobné zvěře. Z této doby je třeba připomenout myslivce, kteří se nejvíce zasloužili o vznik a následně i chod sdružení. Z písemných materiálů vyplývá, že to byli především pánové Stanislav Hůla, František Zděnek, Jaroslav Žižka, Jan Anděl, Josef Kryštof, Václav Vopelák. Tento výčet není samozřejmě konečný. Sdružení tehdy mělo okolo 25 členů. V sedmdesátých letech minulého století došlo ke zvýšení zájmu o členství v našem sdružení a počet členů se pohyboval okolo 30. V tomto období začíná vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření, nadměrného užívání pesticidů, a také díky zvyšující se automobilové dopravě drobné zvěře ubývat. Výřady jednotlivých honů jsou přesto ještě slušné, čítají do 50 ks drobné zvěře. Jak drobné zvěře postupně ubývalo, hledala se cesta, jak honitbu, a to nejen naši, zazvěřit. Společně s okolními mysliveckými sdruženími jsme tehdy založili kooperaci pro chov bažantů v Okrouhlé. Brzo jsme ale poznali, že odchovaný bažant nemá vrozené obranné reflexy, a že nedovede v přírodě samostatně přežít. V té době jsme zkoušeli i vypouštění zajíců do honitby, ale ani tato akce neměla valného výsledku. Začínají stoupat počty odlovených lišek a v honitbě se začíná objevovat zvěř černá. Tehdy vedl a ještě i počátkem 80. let vede sdružení František Novotný a Miloslav Kryštof. 80. léta nepřinesla do stavů drobné zvěře žádné podstatné změny, její pokles pokračoval i přesto, že byl postupně ukončen lov zajíce. Započato bylo s polodivokým chovem kachny divoké. Zde bylo dosahováno velmi dobrých výsledků v odchovu a  poměrně dobré výsledky slovitelnosti. V tomto období vede myslivecké sdružení Jaroslav Kakos s Miloslavem Kryštofem.

 

V devadesátých letech dochází k zásadním změnám ve tvorbě a způsobu využívání honiteb. Vlastníci honebních pozemků zakládají honební společenstva a za úplatu pronajímají honitby subjektům, které na nich mohou vykonávat právo myslivosti. V té době dochází k rozdělení původní honitby Sepekov, ze které byla vyčleněna vlastní samostatná honitba Chlum. Tato honitba vznikla na pozemcích obhospodařovaných státním podnikem Lesy České republiky. Ten po roční pauze (1993) honitbu našemu sdružení pronajal. Od té doby sdružení užívalo, spolu se společenstevní honitbou Sepekov, dvě honitby o souhrnné výměře cca 2 650 ha. Myslivecké sdružení vede Jaroslav Kakos s Miloslavem Kryštofem, později s Ing. Ladislavem Kotalíkem.

 

Začátkem devadesátých let také dochází ke vzniku nových stanov a provozního řádu mysliveckého sdružení. V této době zásadních změn má sdružení okolo 35 členů. Začátkem 21. století probíhá v souladu se zněním nového zákona o myslivosti z roku 2001 transformace honiteb. Myslivecké sdružení Chlum Sepekov nadále užívá honitby Sepekov a Chlum a zůstává bez podstatných změn. Je vedeno Ing. Ladislavem Kotalíkem a Tomášem Kakosem. Počet členů se příliš nemění, stále čítá okolo 35 členů. Převážná většina členů je místních, ale jsou mezi námi i členové z Milevska, Tábora nebo dalších míst. Toto období je charakteristické zvýšením početních stavů černé zvěře, odlov se zvýšil až na více než 60 kusů ročně. U zvěře srnčí naopak dochází k mírnému snižování stavů. Stavy drobné zvěře zůstávají nadále na nízké úrovni. Z drobné zvěře lovíme kachnu divokou a bažanta. Jedná se o zvěř, pocházející z polodivokých chovů.

 

Další významnou změnou v historii je ukončení mysliveckého hospodaření v honitbě Chlum. V roce 2013 skončila nájemní smlouva na tuto honitbu, uzavřená se státním podnikem Lesy České republiky. Následně byla honitba vrácena jako historický církevní majetek Královské kanonii premonstrátů na Strahově. Nyní v ní hospodaří obchodní společnost tohoto řádu, Klášterní lesy Strahov s.r.o. V tomto období dochází k částečnému poklesu členské základny. V roce 2016 měl spolek 24 členů. Vhledem k úbytku honitby Chlum dochází také ke snížení odlovu zvěře, zejména zvěře černé. V roce 2015 bylo uloveno 33 kusů.

 

Hlavním posláním spolku je vedle společného provádění myslivosti ochrana přírody a krajiny. Myslivci v zimním období veškerou zvěř přikrmují, ke zlepšení jejího zdravotního stavu jsou předkládána léčiva a minerální doplňky. Důležitou činností je práce v honitbách na budování a opravách mysliveckých zařízení, zařízení na ochranu lesa, zlepšování čistoty lesa apod. Pořádáme různé společenské a kynologické akce. To však není úplný výčet naší činnosti. K tomu, abychom mohli veřejnost průběžně seznamovat s činností našeho spolku, slouží web, na kterém se právě nacházíte.

Doby lovu zvěře

Podle Vyhlášky č. 245/2002 Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

Zvěř srstnatá

01.08. - 15.01. jelen, laň a kolouch jelena evropského
16.08. - 31.12. jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského
01.08. - 15.01. jelen, laň a kolouch jelena siky japonského
16.08. - 31.12. daněk skvrnitý, daněla, daňče
01.09. - 31.12. jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16.05. - 30.09. srnec obecný
01.09. - 31.12. srna, srnče
01.08. - 31.12. muflon, muflonka, muflonče
01.08. - 31.12. kňour a bachyně prasete divokého *
01.01. - 31.12. sele a lončák prasete divokého
01.09. - 31.12. kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. - 30.11. kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.11. - 31.12. zajíc polní *
01.01. - 31.01. zajíc polní (jen odchytem)
01.09. - 31.12. zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.11. - 31.12. králík divoký *
01.10. - 30.11. jezevec lesní *
01.01. - 31.12. liška obecná
01.11. - 28.02. kuna lesní a skalní *
01.11. - 29.02. ondatra pižmová

Zvěř pernatá

16.10. - 31.12. bažant obecný - kohout
16.10. - 31.01. bažant obecný - kohout i slepice jen v bažantnicích
01.01. - 31.03. bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem)
01.02. - 31.03. bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích)
01.09. - 31.12. bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci)
16.10. - 15.03. bažant královský - kohout
16.10. - 31.12. bažant královský - slepice jen v bažantnicích
15.03. - 15.04. krocan divoký - kohout
01.10. - 31.12. krocan divoký a krůta
16.08. - 15.01. husa polní, velká, běločelá *
01.09. - 30.11. kachna divoká, polák velký, polák chocholačka *
01.09. - 30.11. lyska černá *
16.10. - 31.12. perlička obecná
01.08. - 31.10. holub hřivnáč
16.10. - 15.02. hrdlička zahradní
01.07. - 28.02. straka obecná
01.07. - 28.02. vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.

Leden

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.1 ne 7:59 16:08 11:12 0:10 SEČ ) 07:14
2.1 po 7:59 16:09 11:34 1:15 SEČ
3.1 út 7:58 16:10 11:59 2:20 SEČ
4.1 st 7:58 16:11 12:28 3:23 SEČ
5.1 čt 7:58 16:12 13:04 4:25 SEČ
6.1 7:58 16:14 13:48 5:24 SEČ
7.1 so 7:57 16:15 14:41 6:17 SEČ
8.1 ne 7:57 16:16 15:42 7:03 SEČ
9.1 po 7:57 16:17 16:51 7:41 SEČ ☺ 08:30
10.1 út 7:56 16:19 18:03 8:14 SEČ
11.1 st 7:56 16:20 19:18 8:42 SEČ
12.1 čt 7:55 16:21 20:34 9:06 SEČ
13.1 7:55 16:23 21:50 9:29 SEČ
14.1 so 7:54 16:24 23:07 9:51 SEČ
15.1 ne 7:53 16:26 **:** 10:15 SEČ
16.1 po 7:52 16:27 0:26 10:42 SEČ ( 10:08
17.1 út 7:52 16:29 1:44 11:13 SEČ
18.1 st 7:51 16:30 3:01 11:52 SEČ
19.1 čt 7:50 16:32 4:13 12:40 SEČ
20.1 7:49 16:33 5:17 13:39 SEČ
21.1 so 7:48 16:35 6:10 14:46 SEČ
22.1 ne 7:47 16:36 6:52 15:59 SEČ
23.1 po 7:46 16:38 7:26 17:14 SEČ ☻ 08:39
24.1 út 7:45 16:40 7:53 18:27 SEČ
25.1 st 7:44 16:41 8:17 19:38 SEČ
26.1 čt 7:42 16:43 8:38 20:47 SEČ
27.1 7:41 16:45 8:57 21:54 SEČ
28.1 so 7:40 16:46 9:17 22:59 SEČ
29.1 ne 7:39 16:48 9:38 **:** SEČ
30.1 po 7:37 16:50 10:01 0:04 SEČ
31.1 út 7:36 16:51 10:29 1:08 SEČ ) 05:10

Únor

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.2 st 7:35 16:53 11:01 2:11 SEČ
2.2 čt 7:33 16:55 11:41 3:10 SEČ
3.2 7:32 16:56 12:29 4:05 SEČ
4.2 so 7:30 16:58 13:26 4:54 SEČ
5.2 ne 7:29 17:00 14:32 5:36 SEČ
6.2 po 7:27 17:02 15:43 6:12 SEČ
7.2 út 7:25 17:03 16:58 6:42 SEČ ☺ 22:54
8.2 st 7:24 17:05 18:16 7:09 SEČ
9.2 čt 7:22 17:07 19:34 7:33 SEČ
10.2 7:21 17:09 20:53 7:57 SEČ
11.2 so 7:19 17:10 22:13 8:21 SEČ
12.2 ne 7:17 17:12 23:32 8:47 SEČ
13.2 po 7:15 17:14 **:** 9:17 SEČ
14.2 út 7:14 17:15 0:50 9:54 SEČ ( 18:04
15.2 st 7:12 17:17 2:04 10:39 SEČ
16.2 čt 7:10 17:19 3:09 11:33 SEČ
17.2 7:08 17:21 4:05 12:36 SEČ
18.2 so 7:06 17:22 4:50 13:45 SEČ
19.2 ne 7:04 17:24 5:26 14:57 SEČ
20.2 po 7:03 17:26 5:55 16:09 SEČ
21.2 út 7:01 17:27 6:20 17:20 SEČ ☻ 23:35
22.2 st 6:59 17:29 6:42 18:29 SEČ
23.2 čt 6:57 17:31 7:02 19:37 SEČ
24.2 6:55 17:33 7:22 20:44 SEČ
25.2 so 6:53 17:34 7:43 21:49 SEČ
26.2 ne 6:51 17:36 8:05 22:53 SEČ
27.2 po 6:49 17:38 8:31 23:56 SEČ
28.2 út 6:47 17:39 9:01 **:** SEČ
29.2 st 6:45 17:41 9:37 0:57 SEČ

Březen

 

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.3 čt 6:43 17:43 10:21 1:53 SEČ ) 02 21
2.3 6:41 17:44 11:13 2:44 SEČ
3.3 so 6:39 17:46 12:14 3:29 SEČ
4.3 ne 6:37 17:48 13:21 4:07 SEČ
5.3 po 6:34 17:49 14:33 4:39 SEČ
6.3 út 6:32 17:51 15:49 5:08 SEČ
7.3 st 6:30 17:52 17:08 5:33 SEČ
8.3 čt 6:28 17:54 18:28 5:58 SEČ ☺ 10 39
9.3 6:26 17:56 19:50 6:22 SEČ
10.3 so 6:24 17:57 21:13 6:49 SEČ
11.3 ne 6:22 17:59 22:34 7:19 SEČ
12.3 po 6:20 18:01 23:51 7:54 SEČ
13.3 út 6:17 18:02 **:** 8:38 SEČ
14.3 st 6:15 18:04 1:01 9:30 SEČ
15.3 čt 6:13 18:05 2:00 10:31 SEČ ( 02 25
16.3 6:11 18:07 2:48 11:38 SEČ
17.3 so 6:09 18:09 3:27 12:48 SEČ
18.3 ne 6:07 18:10 3:58 13:59 SEČ
19.3 po 6:04 18:12 4:24 15:09 SEČ
20.3 út 6:02 18:13 4:46 16:18 SEČ
21.3 st 6:00 18:15 5:07 17:25 SEČ
22.3 čt 5:58 18:17 5:27 18:31 SEČ ☻ 15 37
23.3 5:56 18:18 5:48 19:36 SEČ
24.3 so 5:54 18:20 6:10 20:41 SEČ
25.3 ne 6:51 19:21 7:34 22:45 SELČ
26.3 po 6:49 19:23 8:03 23:46 SELČ
27.3 út 6:47 19:24 8:37 **:** SELČ
28.3 st 6:45 19:26 9:17 0:43 SELČ
29.3 čt 6:43 19:28 10:06 1:36 SELČ
30.3 6:40 19:29 11:01 2:22 SELČ ) 21 40
31.3 so 6:38 19:31 12:04 3:02 SELČ

Duben

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.4 ne 6:36 19:32 13:12 3:36 SELČ
2.4 po 6:34 19:34 14:24 4:05 SELČ
3.4 út 6:32 19:35 15:40 4:32 SELČ
4.4 st 6:30 19:37 16:58 4:56 SELČ
5.4 čt 6:28 19:39 18:19 5:21 SELČ
6.4 6:25 19:40 19:42 5:47 SELČ ☺ 21 19
7.4 so 6:23 19:42 21:06 6:16 SELČ
8.4 ne 6:21 19:43 22:29 6:50 SELČ
9.4 po 6:19 19:45 23:45 7:31 SELČ pondělí velikonoční
10.4 út 6:17 19:46 **:** 8:22 SELČ
11.4 st 6:15 19:48 0:50 9:22 SELČ
12.4 čt 6:13 19:50 1:44 10:29 SELČ
13.4 6:11 19:51 2:27 11:40 SELČ ( 12 50
14.4 so 6:09 19:53 3:00 12:51 SELČ
15.4 ne 6:07 19:54 3:28 14:01 SELČ
16.4 po 6:05 19:56 3:51 15:10 SELČ
17.4 út 6:03 19:57 4:12 16:17 SELČ
18.4 st 6:01 19:59 4:33 17:22 SELČ
19.4 čt 5:59 20:01 4:53 18:27 SELČ
20.4 5:57 20:02 5:14 19:32 SELČ
21.4 so 5:55 20:04 5:38 20:35 SELČ ☻ 09 18
22.4 ne 5:53 20:05 6:06 21:37 SELČ
23.4 po 5:51 20:07 6:38 22:36 SELČ
24.4 út 5:49 20:08 7:16 23:30 SELČ
25.4 st 5:47 20:10 8:02 **:** SELČ
26.4 čt 5:45 20:11 8:55 0:18 SELČ
27.4 5:43 20:13 9:54 0:59 SELČ
28.4 so 5:41 20:15 10:59 1:35 SELČ
29.4 ne 5:40 20:16 12:07 2:05 SELČ ) 11 57
30.4 po 5:38 20:18 13:19 2:32 SELČ

Květen

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.5 út 5:36 20:19 14:33 2:56 SELČ
2.5 st 5:34 20:21 15:50 3:20 SELČ
3.5 čt 5:32 20:22 17:11 3:45 SELČ
4.5 5:31 20:24 18:33 4:11 SELČ
5.5 so 5:29 20:25 19:57 4:42 SELČ
6.5 ne 5:27 20:27 21:18 5:20 SELČ ☺ 05:35
7.5 po 5:26 20:28 22:31 6:07 SELČ
8.5 út 5:24 20:30 23:33 7:04 SELČ
9.5 st 5:23 20:31 **:** 8:11 SELČ
10.5 čt 5:21 20:33 0:21 9:23 SELČ
11.5 5:19 20:34 1:00 10:37 SELČ
12.5 so 5:18 20:36 1:30 11:50 SELČ ( 23:46
13.5 ne 5:17 20:37 1:56 13:00 SELČ
14.5 po 5:15 20:38 2:18 14:08 SELČ
15.5 út 5:14 20:40 2:38 15:15 SELČ
16.5 st 5:12 20:41 2:59 16:20 SELČ
17.5 čt 5:11 20:43 3:20 17:24 SELČ
18.5 5:10 20:44 3:43 18:28 SELČ
19.5 so 5:08 20:45 4:09 19:30 SELČ
20.5 ne 5:07 20:47 4:39 20:30 SELČ
21.5 po 5:06 20:48 5:16 21:26 SELČ ☻ 01:46
22.5 út 5:05 20:49 5:59 22:16 SELČ
23.5 st 5:04 20:50 6:50 22:59 SELČ
24.5 čt 5:03 20:52 7:47 23:36 SELČ
25.5 5:02 20:53 8:50 **:** SELČ
26.5 so 5:01 20:54 9:57 0:08 SELČ
27.5 ne 5:00 20:55 11:06 0:35 SELČ
28.5 po 4:59 20:56 12:18 1:00 SELČ ) 22:16
29.5 út 4:58 20:58 13:31 1:23 SELČ
30.5 st 4:57 20:59 14:47 1:46 SELČ
31.5 čt 4:56 21:00 16:06 2:11 SELČ

Červen

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.6 4:56 21:01 17:27 2:38 SELČ
2.6 so 4:55 21:02 18:48 3:12 SELČ
3.6 ne 4:54 21:03 20:05 3:53 SELČ
4.6 po 4:54 21:04 21:14 4:44 SELČ ☺ 13:12
5.6 út 4:53 21:04 22:10 5:47 SELČ
6.6 st 4:53 21:05 22:54 6:59 SELČ
7.6 čt 4:52 21:06 23:29 8:15 SELČ
8.6 4:52 21:07 23:58 9:31 SELČ
9.6 so 4:51 21:08 **:** 10:44 SELČ
10.6 ne 4:51 21:08 0:22 11:55 SELČ
11.6 po 4:51 21:09 0:43 13:03 SELČ ( 12:41
12.6 út 4:51 21:10 1:04 14:10 SELČ
13.6 st 4:50 21:10 1:25 15:15 SELČ
14.6 čt 4:50 21:11 1:47 16:19 SELČ
15.6 4:50 21:11 2:12 17:22 SELČ
16.6 so 4:50 21:12 2:41 18:23 SELČ
17.6 ne 4:50 21:12 3:15 19:20 SELČ
18.6 po 4:50 21:12 3:56 20:12 SELČ
19.6 út 4:50 21:13 4:45 20:59 SELČ ☻ 17:02
20.6 st 4:51 21:13 5:41 21:38 SELČ
21.6 čt 4:51 21:13 6:42 22:12 SELČ
22.6 4:51 21:13 7:49 22:40 SELČ
23.6 so 4:51 21:13 8:57 23:06 SELČ
24.6 ne 4:52 21:13 10:08 23:29 SELČ
25.6 po 4:52 21:13 11:20 23:52 SELČ
26.6 út 4:52 21:13 12:33 **:** SELČ
27.6 st 4:53 21:13 13:49 0:15 SELČ ) 05:30
28.6 čt 4:53 21:13 15:06 0:40 SELČ
29.6 4:54 21:13 16:25 1:10 SELČ
30.6 so 4:55 21:13 17:42 1:46 SELČ

Červenec

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.7 ne 4:55 21:12 18:53 2:31 SELČ
2.7 po 4:56 21:12 19:55 3:27 SELČ
3.7 út 4:57 21:12 20:45 4:34 SELČ ☺ 20:52
4.7 st 4:57 21:11 21:25 5:48 SELČ
5.7 čt 4:58 21:11 21:57 7:05 SELČ
6.7 4:59 21:10 22:24 8:21 SELČ
7.7 so 5:00 21:10 22:47 9:35 SELČ
8.7 ne 5:01 21:09 23:08 10:46 SELČ
9.7 po 5:02 21:08 23:30 11:55 SELČ
10.7 út 5:03 21:08 23:52 13:01 SELČ
11.7 st 5:04 21:07 **:** 14:07 SELČ ( 03:48
12.7 čt 5:05 21:06 0:16 15:10 SELČ
13.7 5:06 21:05 0:43 16:12 SELČ
14.7 so 5:07 21:04 1:15 17:11 SELČ
15.7 ne 5:08 21:04 1:53 18:06 SELČ
16.7 po 5:09 21:03 2:39 18:55 SELČ
17.7 út 5:10 21:02 3:32 19:37 SELČ
18.7 st 5:11 21:00 4:32 20:13 SELČ
19.7 čt 5:13 20:59 5:38 20:44 SELČ ☻ 06:24
20.7 5:14 20:58 6:47 21:11 SELČ
21.7 so 5:15 20:57 7:58 21:35 SELČ
22.7 ne 5:16 20:56 9:10 21:58 SELČ
23.7 po 5:18 20:55 10:23 22:21 SELČ
24.7 út 5:19 20:53 11:38 22:46 SELČ
25.7 st 5:20 20:52 12:54 23:14 SELČ
26.7 čt 5:21 20:51 14:11 23:46 SELČ ) 10:56
27.7 5:23 20:49 15:27 **:** SELČ
28.7 so 5:24 20:48 16:38 0:27 SELČ
29.7 ne 5:26 20:47 17:42 1:16 SELČ
30.7 po 5:27 20:45 18:36 2:17 SELČ
31.7 út 5:28 20:44 19:20 3:26 SELČ

Srpen

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.8 st 5:30 20:42 19:55 4:41 SELČ
2.8 čt 5:31 20:40 20:24 5:57 SELČ ☺ 05:27
3.8 5:33 20:39 20:49 7:12 SELČ
4.8 so 5:34 20:37 21:12 8:25 SELČ
5.8 ne 5:35 20:36 21:33 9:36 SELČ
6.8 po 5:37 20:34 21:56 10:44 SELČ
7.8 út 5:38 20:32 22:19 11:51 SELČ
8.8 st 5:40 20:30 22:45 12:56 SELČ
9.8 čt 5:41 20:29 23:15 13:59 SELČ ( 20:54
10.8 5:43 20:27 23:51 15:00 SELČ
11.8 so 5:44 20:25 **:** 15:56 SELČ
12.8 ne 5:46 20:23 0:33 16:47 SELČ
13.8 po 5:47 20:21 1:23 17:32 SELČ
14.8 út 5:49 20:20 2:20 18:11 SELČ
15.8 st 5:50 20:18 3:23 18:44 SELČ
16.8 čt 5:52 20:16 4:31 19:13 SELČ
17.8 5:53 20:14 5:42 19:39 SELČ ☻ 17:54
18.8 so 5:55 20:12 6:55 20:03 SELČ
19.8 ne 5:56 20:10 8:10 20:27 SELČ
20.8 po 5:57 20:08 9:25 20:52 SELČ
21.8 út 5:59 20:06 10:42 21:19 SELČ
22.8 st 6:00 20:04 12:00 21:50 SELČ
23.8 čt 6:02 20:02 13:16 22:28 SELČ
24.8 6:03 2**:** 14:28 23:14 SELČ ) 15:53
25.8 so 6:05 19:58 15:34 **:** SELČ
26.8 ne 6:06 19:56 16:30 0:10 SELČ
27.8 po 6:08 19:54 17:16 1:14 SELČ
28.8 út 6:09 19:52 17:53 2:25 SELČ
29.8 st 6:11 19:50 18:24 3:39 SELČ
30.8 čt 6:12 19:48 18:51 4:53 SELČ
31.8 6:14 19:45 19:15 6:06 SELČ ☺ 15:58

Září

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.9 so 6:15 19:43 19:37 7:17 SELČ
2.9 ne 6:17 19:41 19:59 8:27 SELČ
3.9 po 6:18 19:39 20:22 9:34 SELČ
4.9 út 6:20 19:37 20:48 10:41 SELČ
5.9 st 6:21 19:35 21:16 11:45 SELČ
6.9 čt 6:23 19:33 21:50 12:46 SELČ
7.9 6:24 19:30 22:29 13:44 SELČ
8.9 so 6:26 19:28 23:15 14:37 SELČ ( 15:15
9.9 ne 6:27 19:26 **:** 15:24 SELČ
10.9 po 6:29 19:24 0:08 16:05 SELČ
11.9 út 6:30 19:22 1:08 16:41 SELČ
12.9 st 6:32 19:20 2:13 17:12 SELČ
13.9 čt 6:33 19:17 3:22 17:39 SELČ
14.9 6:35 19:15 4:34 18:04 SELČ
15.9 so 6:36 19:13 5:49 18:29 SELČ
16.9 ne 6:38 19:11 7:05 18:54 SELČ ☻ 04:10
17.9 po 6:39 19:09 8:24 19:21 SELČ
18.9 út 6:41 19:06 9:43 19:52 SELČ
19.9 st 6:42 19:04 11:02 20:29 SELČ
20.9 čt 6:44 19:02 12:17 21:13 SELČ
21.9 6:45 19:00 13:26 22:06 SELČ
22.9 so 6:47 18:58 14:25 23:08 SELČ ) 21:40
23.9 ne 6:48 18:55 15:14 **:** SELČ
24.9 po 6:50 18:53 15:54 0:17 SELČ
25.9 út 6:51 18:51 16:26 1:28 SELČ
26.9 st 6:53 18:49 16:54 2:41 SELČ
27.9 čt 6:54 18:47 17:18 3:53 SELČ
28.9 6:56 18:44 17:41 5:03 SELČ
29.9 so 6:57 18:42 18:03 6:12 SELČ
30.9 ne 6:59 18:40 18:26 7:20 SELČ ☺ 5:19

Říjen

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.10 po 7:00 18:38 18:50 8:26 SELČ
2.10 út 7:02 18:36 19:18 9:31 SELČ
3.10 st 7:03 18:33 19:49 10:34 SELČ
4.10 čt 7:05 18:31 20:26 11:34 SELČ
5.10 7:07 18:29 21:10 12:28 SELČ
6.10 so 7:08 18:27 22:00 13:17 SELČ
7.10 ne 7:10 18:25 22:56 14:00 SELČ
8.10 po 7:11 18:23 23:58 14:37 SELČ ( 09:33
9.10 út 7:13 18:21 **:** 15:09 SELČ
10.10 st 7:14 18:19 1:03 15:38 SELČ
11.10 čt 7:16 18:17 2:12 16:03 SELČ
12.10 7:18 18:14 3:24 16:28 SELČ
13.10 so 7:19 18:12 4:39 16:53 SELČ
14.10 ne 7:21 18:10 5:57 17:19 SELČ
15.10 po 7:22 18:08 7:17 17:49 SELČ ☻ 14:02
16.10 út 7:24 18:06 8:38 18:24 SELČ
17.10 st 7:26 18:04 9:58 19:07 SELČ
18.10 čt 7:27 18:02 11:12 19:58 SELČ
19.10 7:29 18:00 12:17 20:59 SELČ
20.10 so 7:30 17:58 13:11 22:08 SELČ
21.10 ne 7:32 17:56 13:54 23:20 SELČ
22.10 po 7:34 17:54 14:29 **:** SELČ ) 05:32
23.10 út 7:35 17:53 14:58 0:33 SELČ
24.10 st 7:37 17:51 15:23 1:44 SELČ
25.10 čt 7:39 17:49 15:45 2:54 SELČ
26.10 7:40 17:47 16:07 4:02 SELČ
27.10 so 7:42 17:45 16:30 5:10 SELČ
28.10 ne 6:43 16:43 15:54 5:16 SEČ
29.10 po 6:45 16:42 16:20 6:21 SEČ ☺ 20:49
30.10 út 6:47 16:40 16:50 7:24 SEČ
31.10 st 6:48 16:38 17:25 8:25 SEČ

Listopad

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.11 čt 6:50 16:36 18:06 9:21 SEČ
2.11 6:52 16:35 18:54 10:12 SEČ
3.11 so 6:53 16:33 19:48 10:57 SEČ
4.11 ne 6:55 16:31 20:46 11:36 SEČ
5.11 po 6:57 16:30 21:49 12:09 SEČ
6.11 út 6:58 16:28 22:55 12:38 SEČ
7.11 st 7:00 16:27 **:** 13:04 SEČ ( 01:35
8.11 čt 7:02 16:25 0:04 13:28 SEČ
9.11 7:03 16:24 1:15 13:52 SEČ
10.11 so 7:05 16:22 2:29 14:17 SEČ
11.11 ne 7:07 16:21 3:46 14:44 SEČ
12.11 po 7:08 16:19 5:06 15:16 SEČ
13.11 út 7:10 16:18 6:27 15:55 SEČ ☻ 23:07
14.11 st 7:12 16:17 7:46 16:43 SEČ
15.11 čt 7:13 16:16 8:59 17:42 SEČ
16.11 7:15 16:14 1**:** 18:50 SEČ
17.11 so 7:16 16:13 10:49 20:03 SEČ
18.11 ne 7:18 16:12 11:29 21:19 SEČ
19.11 po 7:20 16:11 12:00 22:33 SEČ
20.11 út 7:21 16:10 12:27 23:45 SEČ ) 15:31
21.11 st 7:23 16:09 12:51 **:** SEČ
22.11 čt 7:24 16:08 13:13 0:54 SEČ
23.11 7:26 16:07 13:35 2:02 SEČ
24.11 so 7:27 16:06 13:58 3:08 SEČ
25.11 ne 7:29 16:05 14:23 4:12 SEČ
26.11 po 7:30 16:04 14:52 5:16 SEČ
27.11 út 7:32 16:03 15:25 6:17 SEČ
28.11 st 7:33 16:03 16:04 7:15 SEČ ☺ 15:45
29.11 čt 7:34 16:02 16:50 8:08 SEČ
30.11 7:36 16:01 17:42 8:55 SEČ

Prosinec

 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČas
1.12 so 7:37 16:01 18:39 9:36 SEČ
2.12 ne 7:38 16:00 19:40 10:11 SEČ
3.12 po 7:40 16:00 20:45 10:41 SEČ
4.12 út 7:41 16:00 21:51 11:07 SEČ
5.12 st 7:42 15:59 22:59 11:32 SEČ
6.12 čt 7:43 15:59 **:** 11:55 SEČ ( 16:31
7.12 7:44 15:59 0:10 12:18 SEČ
8.12 so 7:46 15:58 1:22 12:43 SEČ
9.12 ne 7:47 15:58 2:38 13:11 SEČ
10.12 po 7:48 15:58 3:56 13:45 SEČ
11.12 út 7:49 15:58 5:15 14:27 SEČ
12.12 st 7:50 15:58 6:31 15:20 SEČ
13.12 čt 7:50 15:58 7:39 16:23 SEČ ☻ 09:41
14.12 7:51 15:58 8:37 17:36 SEČ
15.12 so 7:52 15:58 9:22 18:54 SEČ
16.12 ne 7:53 15:59 9:59 20:12 SEČ
17.12 po 7:54 15:59 10:29 21:27 SEČ
18.12 út 7:54 15:59 10:55 22:40 SEČ
19.12 st 7:55 16:00 11:18 23:50 SEČ
20.12 čt 7:56 16:00 11:40 **:** SEČ ) 06:18
21.12 7:56 16:00 12:03 0:58 SEČ
22.12 so 7:57 16:01 12:28 2:03 SEČ
23.12 ne 7:57 16:02 12:55 3:07 SEČ
24.12 po 7:57 16:02 13:26 4:09 SEČ
25.12 út 7:58 16:03 14:03 5:09 SEČ
26.12 st 7:58 16:04 14:46 6:03 SEČ
27.12 čt 7:58 16:04 15:36 6:53 SEČ
28.12 7:58 16:05 16:32 7:36 SEČ ☺ 11:20
29.12 so 7:58 16:06 17:32 8:13 SEČ
30.12 ne 7:59 16:07 18:36 8:45 SEČ
31.12 po 7:59 16:08 19:42 9:13 SEČ

 

 

Mapa honitby

Popis hranic honitby SEPEKOV

Výchozím bodem je vlakové nádraží v Sepekově. Odtud hranice vede po trati směrem k nádraží ČD do Milevska, odtud pokračuje k mostu přes trať na silnici II. tř. Sepekov – Milevsko, této komunikaci vede směrem do Milevska, ulicí P. Bezruče až na křižovatku u benzinové pumpy a odtud směrem na Veselíčko až k vjezdu na polní cestu, která tvoří hranici katastrů Líšnice-Okrouhlá, zde pokračuje po polní cestě až do pravoúhlé zatáčky na silnici III. tř. do Líšnice. Ze zatáčky po polní cestě směrem k trati ČD – přes trať a dále po katastrální hranici tvořené mezí až k lesu Nešpan. Po původním hraničním příkopu lesem Nešpan k hraničnímu kamenu, odtud po hranici k.ú. na kraj lesa a podél něj až k cestě z Vlčího vrchu, po této cestě pokračuje směrem na Jestřebice, po cca 250 m se stáčí doleva po cestě k lesu Dutova. Podél lesa pokračuje až na jeho východní okraj , odtud po hranici louky na můstek přes vodoteč u Záleského klínu, dále pokračuje po vodoteči a cca 100 m před soutokem vodotečí se hranice stáčí v pravém úhlu severním směrem k lesu Čábelky, odtud se vrací cca 40 m směrem západním a dále pokračuje po lesním příkopu až k cestě, která tvoří hranici majetku Panství Bechyně a obecních lesů Sepekov. Po této cestě vede hranice východním směrem až říčce Smutná, kde pokračuje proti jejímu proudu až na soutok s Milevským potokem. Od soutoku vede hranice severovýchodním směrem na špičku lesa Chlum, po okraji lesa až k silnici II. tř. Sepekov-Podboří. Odtud pokračuje po hranici majetku LČR směrem na cestu k hájovně Závist, dále po mezi pod hájovnou k říčce Smutná a proti jejímu proudu až pod kopaninu Hanus, odtud pokračuje po hranici majetku LČR až k hrázi rybníka Chobot, dále doleva po hrázi a podél břehu rybníka až na cestu pod lesem Borek, po ní až po mez a dále po této mezi, která vede od špičky lesa Borek k potoku. Dále pokračuje proti jeho proudu až k ústí mlýnské stoky, po které vede hranice až k mlýnu Kvěchov. Po cestě od mlýna pokračuje hranice na křižovatku se státní silnicí II. tř. a po ní vede až k výchozímu bodu - nádraží ČD v Sepekově.

 

 

Popis hranic honitby CHLUM

 

Hranice honitby CHLUM začíná na křižovatce státní silnice II. třídy č.19 a cesty na mlýn Kvěchov. Odtud k mlýnu Kvěchov a dále po mlýnské stoce k ústí na říčku Smutná. Po říčce až na můstek (nad rybníkem Chobot), pak po cestě mezi loukami SSZ směrem na cestu u lesa Borek, po této cestě směrem k samotám a po břehu rybníka až na hráz pod lesem. Dále po kraji lesa Chlum až na potok pod kopaninou Hanus. Po říčce Smutná pod hájovnou Závist a dále po mezi na cestu při okraji lesa a po hranici majetku LČR na silnici Sepekov – Podboří. Odtud po kraji lesa J a dále V směrem až k obci Podboří. Dále severním směrem po parcele 3145/1, poté po kraji lesa k lesu Vosiččiny. Hranici dále tvoří cesta p.č. 1360 mezi Podbořím a Hodušínem, po kraji lesa Chlum (Vosiččiny), směrem na Hodušín v délce 480m, odtud hranice pokračuje po stoce p.č. 694 ke kraji lesa Chlum, hranice dále pokračuje po kraji lesa až na silnici z Tábora do Milevska p.č. 691. Zde se hranice otáčí k západu a sleduje silnici č. 19 do Milevska, poté pokračuje po staré silnici Milevsko – Tábor přes železnici u strážního domku na Březkém k mlýnu Kvěchov.

 

MAPA Google

Mapa MS Chlum - Sepekov.

Link na mapu :

Link to Map

 

 

Vážení myslivci, přátelé,

      Je to jen několik týdnů, co jsem si koupil doslova za pár korun od svého otce brokovnici ZP. Jelikož se mi více líbí dvojky a ne kozlice, měl jsem z této zbraně docela dobrý pocit. Od svého otce jsem si ji bral více méně proto, že si tuto zbraň budu brávat na pochůzky do honitby, pro cvicení psa, při zakrmování zvěře atd. Prostě jako pracovní flintu. Postupem času jsem nad tímto začal více uvažovat a přemýšlet, a došel k závěru, že bych tuto flintu mohl nějakým způsobem vylepšit a zkrášlit. Brokovnice ZP mají dobrý předpoklad právě pro rytí, poněvadž na jejich baskulích jsou dlouhé plechy. Podle mého názoru pak rytá flinta s většimi deskami na baskuli vypadá lée, nežli s menšimi. Ještě se k této skutečnosti přidal fakt, že brokovnice je přeci jen po mém otci, který s touto flintou střílel, skoro prozatím, celou svou mysliveckou kariéru.

     I tak jsem tedy s brokovnicí chodil do honitby, a zjistil jsem, že mi flinta vyhovuje. I když jsem pak zjistil, že na obou hlavních brokovnice má plné čoky. Nejsem moc dobrý brokový střelec, ale zjistil jsem, že i s plnými čoky se dá trefit :-) S flintou jsem se opravdu za kraťoučkou dobu opravdu zžil, naproti o brokovnici dvojce - Fausti Stfano, ráže 20. S touto zbraní jsem chodil po honech a jiných akcích celé 3 roky. Až po této době mohu říci, že terče a zvěř mi po této flintě padá. Ano, tři roky opravdu dlouhá doba, ale po tento čas jsem piloval i techniku střelby. Zjistil jsem totiž, že s brokovnicí střílím totálně špatně. Mířil jsem jedním okem, šptaně jsem předsazoval, s cílem jsem si vůbec "netáhnul", špatné držení zbraně atd. Je toho hodně a až po vypilování této techniky mě začala střelba z brokovnice opravdu bavit a to více, nežli z kulovnic. Prostě dvojka ZP model 49 v ráži 16 mě opravdu oslovila. A to i přes to, že flinta má jen vytáhováky, jsem se rozhodl, že ji celou dám do nového stavu.

   Začal jsem se pídit, kde bych mohl flintu dát k renovaci a zároveň orýt. Volba jasně padla na rytce jménem Votava. Doporučil mě ho otec, který má několik flint od tohto umělce zdobených právě jeho rytím. Vypadají moc pěkně. Další lidé mě ho doporučili i z internetových diskusí, i když s tímto pánem nikdy vlastně nemluvili osobně. Dále pak ještě jeden kolega v zaměstnání, který s ním určitou dobu spolupracoval ve zbrojovnce Brno. Nevím tedy jestli s ním spolupracoval nějak úzce, ale prostě ho znal za dob jeho působení v této zbrojovce. Proto jsem začal shánět kontakt a nejdříve jsem sehnal e-mail. Proto jsem ihned napsal e-mail a odpověď byla, dá se říci, ihned zpět. Tudíž jsem s panem Votavou začal komunikovat výhradně přes e-mail, kde mě nejdříve poslal několik svých prací. Když jsem viděl jeho práce, ihned jsem si řekl, že si tyto obrázky přeci jen nemohu nechat pro sebe.

  Tímto článkem jsem jen chtěl upozornit myslivce i jinou veřejnost, která se zajímá o tuto techniku zdobení zbraní a jiných věcí, že zde existuje mezi námi rytec, ketrý tuto uměleckou práci naprosto dokanale ovládá. To můžete vše ostatně vidět v přiložené fotogalerii.

 

 

Nečas Zdeněk

 

Brigady - Brigada_30_4_2011Brigady - Brigada_30_4_2011 (3)
Brigady - Brigada_9_8_2010Brigady - Brigada_9_8_2010 (12)
Brigady - Brigada_odchovna_kachen_2011Brigady - Brigada_odchovna_kachen_2011 (3)
Brigady - Brigada_oplocenky_2011Brigady - Brigada_oplocenky_2011 (9)
Brigady - Odchov_kachenBrigady - Odchov_kachen (5)
Brigady - Odchov_kachen_2011Brigady - Odchov_kachen_2011 (5)
Brigady - Prace_s_detmiBrigady - Prace_s_detmi (9)
Clenske_schuze - cl_schuze_19_2_2011Clenske_schuze - cl_schuze_19_2_2011 (6)
Hony - Hon_bazant_2010Hony - Hon_bazant_2010 (26)
Hony - Hon_kachny_I_2010Hony - Hon_kachny_I_2010 (11)
Hony - Hon_kachny_I_2011Hony - Hon_kachny_I_2011 (8)
Navody - SlaniskoNavody - Slanisko (2)
Plesy - PlesPlesy - Ples (2)
Plesy - Ples_Lisnice_2006Plesy - Ples_Lisnice_2006 (9)
Plesy - Ples_Lisnice_2010Plesy - Ples_Lisnice_2010 (25)
Plesy - Ples2018Plesy - Ples2018 (6)
Posledni_lece - Posledni_lecPosledni_lece - Posledni_lec (3)
Posledni_lece - Posledni_lec_2010Posledni_lece - Posledni_lec_2010 (10)
Posledni_lece - Posledni_lec_2011Posledni_lece - Posledni_lec_2011 (9)
Posledni_lece - Posledni_lec_2012Posledni_lece - Posledni_lec_2012 (20)
Posledni_lece - Posledni_lec_2013Posledni_lece - Posledni_lec_2013 (5)
Posledni_lece - Posledni_lec_2017Posledni_lece - Posledni_lec_2017 (70)
Posledni_lece - Posledni_lec_2019Posledni_lece - Posledni_lec_2019 (30)
Trofeje - TrofejTrofeje - Trofej (2)
Trofeje - vystava_trof_2011_soutezTrofeje - vystava_trof_2011_soutez (11)
Trofeje - Trofeje_2016Trofeje - Trofeje_2016 (2)
Votava - Blaser_K95Votava - Blaser_K95 (8)
Votava - Blaser_R8Votava - Blaser_R8 (5)
Votava - Brokovnice ZP_1Votava - Brokovnice ZP_1 (5)
Votava - Brokovnice ZP_2Votava - Brokovnice ZP_2 (8)
Votava - Brokovnice ZP_3Votava - Brokovnice ZP_3 (16)
Votava - Brokovnice ZP_4Votava - Brokovnice ZP_4 (8)
Votava - KulovniceVotava - Kulovnice (23)
Votava - Renovace Scott&SonVotava - Renovace Scott&Son (40)
Votava - Renovace_trojak_SauerVotava - Renovace_trojak_Sauer (11)
Nahanky - Nahanka_10_11_2012Nahanky - Nahanka_10_11_2012 (4)
Nahanky - Nahanka_13_11_2010Nahanky - Nahanka_13_11_2010 (13)
Nahanky - Nahanka_15_1_2011Nahanky - Nahanka_15_1_2011 (14)
Nahanky - Nahanka_18_12_2010Nahanky - Nahanka_18_12_2010 (23)
Nahanky - Nahanka_19_11_2010Nahanky - Nahanka_19_11_2010 (10)
Nahanky - Nahanka_19_11_2011Nahanky - Nahanka_19_11_2011 (5)
Nahanky - Nahanka_24_11_2012Nahanky - Nahanka_24_11_2012 (5)
Nahanky - Nahanka_30_12_2010Nahanky - Nahanka_30_12_2010 (42)
Nahanky - Nahanka_3_12_2011Nahanky - Nahanka_3_12_2011 (10)
Nahanky - Nahanka_5_11_2011Nahanky - Nahanka_5_11_2011 (5)
Nahanky - Nahanky_2006_2010Nahanky - Nahanky_2006_2010 (7)
Nahanky - Poplatkova_nahanka_2009Nahanky - Poplatkova_nahanka_2009 (10)
Ostatni_foto - Bazanti_zverOstatni_foto - Bazanti_zver (1)
Ostatni_foto - KameraOstatni_foto - Kamera (6)
Ostatni_foto - Liscata_2011Ostatni_foto - Liscata_2011 (1)
Ostatni_foto - Oslava_clena_MSOstatni_foto - Oslava_clena_MS (29)
Ostatni_foto - Petreka_srankOstatni_foto - Petreka_srank (14)
Ostatni_foto - Rybnik_ChobotOstatni_foto - Rybnik_Chobot (8)
Ostatni_foto - Sumava2010Ostatni_foto - Sumava2010 (27)
Ostatni_foto - Zima_2009-2010Ostatni_foto - Zima_2009-2010 (10)
Ples2018Ples2018 (6)
VZ_2018 - ByKatkaVZ_2018 - ByKatka (52)
VZ_2018 - ByTomasVZ_2018 - ByTomas (12)
VZ_2018 - ByZdenekVZ_2018 - ByZdenek (12)

Leden

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.1 út 7:59 16:09 20:50 9:38 SEČ
2.1 st 7:58 16:10 21:58 10:01 SEČ
3.1 čt 7:58 16:11 23:09 10:24 SEČ
4.1 7:58 16:12 **:** 10:47 SEČ
5.1 so 7:58 16:13 0:21 11:13 SEČ ( 04 57
6.1 ne 7:58 16:15 1:35 11:43 SEČ
7.1 po 7:57 16:16 2:51 12:19 SEČ
8.1 út 7:57 16:17 4:06 13:04 SEČ
9.1 st 7:56 16:18 5:17 14:01 SEČ
10.1 čt 7:56 16:20 6:19 15:07 SEČ
11.1 7:55 16:21 7:10 16:23 SEČ • 20 43
12.1 so 7:55 16:22 7:52 17:42 SEČ
13.1 ne 7:54 16:24 8:26 19:00 SEČ
14.1 po 7:53 16:25 8:55 20:17 SEČ
15.1 út 7:53 16:27 9:20 21:30 SEČ
16.1 st 7:52 16:28 9:44 22:41 SEČ
17.1 čt 7:51 16:30 10:08 23:49 SEČ
18.1 7:50 16:31 10:32 **:** SEČ
19.1 so 7:49 16:33 10:58 0:55 SEČ ) 00 45
20.1 ne 7:48 16:34 11:28 1:59 SEČ
21.1 po 7:47 16:36 12:03 2:59 SEČ
22.1 út 7:46 16:38 12:43 3:56 SEČ
23.1 st 7:45 16:39 13:30 4:47 SEČ
24.1 čt 7:44 16:41 14:24 5:33 SEČ
25.1 7:43 16:43 15:23 6:13 SEČ
26.1 so 7:41 16:44 16:26 6:47 SEČ
27.1 ne 7:40 16:46 17:32 7:17 SEČ o 05 38
28.1 po 7:39 16:48 18:40 7:43 SEČ
29.1 út 7:38 16:49 19:49 8:07 SEČ
30.1 st 7:36 16:51 20:59 8:31 SEČ
31.1 čt 7:35 16:53 22:11 8:54 SEČ

Únor

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.2 7:33 16:54 23:24 9:19 SEČ
2.2 so 7:32 16:56 **:** 9:47 SEČ
3.2 ne 7:30 16:58 0:38 10:21 SEČ ( 14:56
4.2 po 7:29 17:00 1:51 11:01 SEČ
5.2 út 7:27 17:01 3:01 11:50 SEČ
6.2 st 7:26 17:03 4:04 12:50 SEČ
7.2 čt 7:24 17:05 4:59 13:59 SEČ
8.2 7:23 17:06 5:44 15:14 SEČ
9.2 so 7:21 17:08 6:22 16:32 SEČ
10.2 ne 7:19 17:10 6:53 17:49 SEČ • 08:20
11.2 po 7:18 17:12 7:20 19:05 SEČ
12.2 út 7:16 17:13 7:45 20:18 SEČ
13.2 st 7:14 17:15 8:10 21:29 SEČ
14.2 čt 7:12 17:17 8:34 22:37 SEČ
15.2 7:10 17:19 9:00 23:43 SEČ
16.2 so 7:09 17:20 9:29 **:** SEČ
17.2 ne 7:07 17:22 10:03 0:46 SEČ ) 21:30
18.2 po 7:05 17:24 10:41 1:45 SEČ
19.2 út 7:03 17:25 11:25 2:39 SEČ
20.2 st 7:01 17:27 12:15 3:27 SEČ
21.2 čt 6:59 17:29 13:12 4:09 SEČ
22.2 6:57 17:30 14:13 4:45 SEČ
23.2 so 6:55 17:32 15:18 5:17 SEČ
24.2 ne 6:53 17:34 16:26 5:45 SEČ
25.2 po 6:51 17:36 17:35 6:11 SEČ o 21:26
26.2 út 6:49 17:37 18:46 6:35 SEČ
27.2 st 6:47 17:39 19:59 6:59 SEČ
28.2 čt 6:45 17:41 21:12 7:24 SEČ

Březen

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.3 6:43 17:42 22:27 7:52 SEČ
2.3 so 6:41 17:44 23:41 8:24 SEČ
3.3 ne 6:39 17:46 **:** 9:02 SEČ
4.3 po 6:37 17:47 0:51 9:48 SEČ ( 22:52
5.3 út 6:35 17:49 1:56 10:44 SEČ
6.3 st 6:33 17:50 2:52 11:48 SEČ
7.3 čt 6:31 17:52 3:40 12:58 SEČ
8.3 6:29 17:54 4:19 14:13 SEČ
9.3 so 6:27 17:55 4:52 15:28 SEČ
10.3 ne 6:24 17:57 5:20 16:43 SEČ
11.3 po 6:22 17:59 5:46 17:56 SEČ • 20:51
12.3 út 6:20 18:00 6:11 19:08 SEČ
13.3 st 6:18 18:02 6:36 20:18 SEČ
14.3 čt 6:16 18:03 7:01 21:25 SEČ
15.3 6:14 18:05 7:30 22:30 SEČ
16.3 so 6:11 18:07 8:01 23:31 SEČ
17.3 ne 6:09 18:08 8:38 **:** SEČ
18.3 po 6:07 18:10 9:20 0:28 SEČ
19.3 út 6:05 18:11 10:08 1:18 SEČ ) 18:27
20.3 st 6:03 18:13 11:01 2:03 SEČ
21.3 čt 6:01 18:15 12:00 2:41 SEČ
22.3 5:58 18:16 13:02 3:15 SEČ
23.3 so 5:56 18:18 14:08 3:44 SEČ
24.3 ne 5:54 18:19 15:16 4:11 SEČ
25.3 po 5:52 18:21 16:27 4:36 SEČ
26.3 út 5:50 18:22 17:39 5:00 SEČ
27.3 st 5:48 18:24 18:54 5:26 SEČ o 10:27
28.3 čt 5:45 18:26 20:10 5:53 SEČ
29.3 5:43 18:27 21:26 6:25 SEČ
30.3 so 5:41 18:29 22:40 7:02 SEČ
31.3 ne 6:39 19:30 **:** 8:46 SELČ

Duben

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.4 po 6:37 19:32 0:48 9:40 SELČ
2.4 út 6:35 19:33 1:48 10:42 SELČ
3.4 st 6:32 19:35 2:38 11:50 SELČ ( 06:37
4.4 čt 6:30 19:37 3:19 13:03 SELČ
5.4 6:28 19:38 3:53 14:16 SELČ
6.4 so 6:26 19:40 4:23 15:30 SELČ
7.4 ne 6:24 19:41 4:49 16:42 SELČ
8.4 po 6:22 19:43 5:13 17:52 SELČ
9.4 út 6:20 19:44 5:38 19:02 SELČ
10.4 st 6:17 19:46 6:03 20:10 SELČ • 11:35
11.4 čt 6:15 19:48 6:30 21:15 SELČ
12.4 6:13 19:49 7:00 22:18 SELČ
13.4 so 6:11 19:51 7:35 23:17 SELČ
14.4 ne 6:09 19:52 8:15 **:** SELČ
15.4 po 6:07 19:54 9:01 0:10 SELČ
16.4 út 6:05 19:55 9:52 0:57 SELČ
17.4 st 6:03 19:57 10:48 1:37 SELČ
18.4 čt 6:01 19:59 11:48 2:13 SELČ ) 14:31
19.4 5:59 2**:** 12:51 2:43 SELČ
20.4 so 5:57 20:02 13:57 3:10 SELČ
21.4 ne 5:55 20:03 15:05 3:36 SELČ
22.4 po 5:53 20:05 16:16 4:00 SELČ
23.4 út 5:51 20:06 17:29 4:25 SELČ
24.4 st 5:49 20:08 18:45 4:51 SELČ
25.4 čt 5:47 20:10 20:03 5:21 SELČ o 21:57
26.4 5:45 20:11 21:20 5:56 SELČ
27.4 so 5:44 20:13 22:33 6:39 SELČ
28.4 ne 5:42 20:14 23:39 7:30 SELČ
29.4 po 5:40 20:16 **:** 8:31 SELČ
30.4 út 5:38 20:17 0:34 9:40 SELČ

Květen

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.5 st 5:36 20:19 1:19 10:53 SELČ
2.5 čt 5:35 20:20 1:56 12:07 SELČ ( 13:14
3.5 5:33 20:22 2:27 13:21 SELČ
4.5 so 5:31 20:23 2:53 14:33 SELČ
5.5 ne 5:29 20:25 3:18 15:43 SELČ
6.5 po 5:28 20:26 3:42 16:51 SELČ
7.5 út 5:26 20:28 4:06 17:59 SELČ
8.5 st 5:25 20:29 4:32 19:04 SELČ
9.5 čt 5:23 20:31 5:01 20:08 SELČ
10.5 5:21 20:32 5:34 21:08 SELČ • 02:29
11.5 so 5:20 20:34 6:12 22:03 SELČ
12.5 ne 5:18 20:35 6:56 22:52 SELČ
13.5 po 5:17 20:37 7:45 23:35 SELČ
14.5 út 5:15 20:38 8:39 **:** SELČ
15.5 st 5:14 20:39 9:38 0:12 SELČ
16.5 čt 5:13 20:41 10:39 0:44 SELČ
17.5 5:11 20:42 11:43 1:12 SELČ
18.5 so 5:10 20:44 12:48 1:38 SELČ ) 06:35
19.5 ne 5:09 20:45 13:56 2:02 SELČ
20.5 po 5:08 20:46 15:06 2:25 SELČ
21.5 út 5:06 20:48 16:19 2:50 SELČ
22.5 st 5:05 20:49 17:35 3:17 SELČ
23.5 čt 5:04 20:50 18:52 3:49 SELČ
24.5 5:03 20:51 20:09 4:28 SELČ
25.5 so 5:02 20:53 21:20 5:15 SELČ o 06:26
26.5 ne 5:01 20:54 22:22 6:13 SELČ
27.5 po 5:00 20:55 23:13 7:21 SELČ
28.5 út 4:59 20:56 23:55 8:35 SELČ
29.5 st 4:58 20:57 **:** 9:52 SELČ
30.5 čt 4:57 20:58 0:29 11:08 SELČ
31.5 4:57 20:59 0:58 12:22 SELČ ( 20:58

Červen

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.6 so 4:56 21:00 1:23 13:34 SELČ
2.6 ne 4:55 21:01 1:48 14:43 SELČ
3.6 po 4:54 21:02 2:12 15:51 SELČ
4.6 út 4:54 21:03 2:37 16:57 SELČ
5.6 st 4:53 21:04 3:05 18:00 SELČ
6.6 čt 4:53 21:05 3:36 19:01 SELČ
7.6 4:52 21:06 4:11 19:58 SELČ
8.6 so 4:52 21:07 4:53 20:49 SELČ • 17:57
9.6 ne 4:51 21:07 5:40 21:34 SELČ
10.6 po 4:51 21:08 6:32 22:13 SELČ
11.6 út 4:51 21:09 7:30 22:47 SELČ
12.6 st 4:51 21:09 8:30 23:16 SELČ
13.6 čt 4:50 21:10 9:33 23:42 SELČ
14.6 4:50 21:10 10:37 **:** SELČ
15.6 so 4:50 21:11 11:42 0:06 SELČ
16.6 ne 4:50 21:11 12:49 0:29 SELČ ) 19:24
17.6 po 4:50 21:12 13:59 0:53 SELČ
18.6 út 4:50 21:12 15:11 1:18 SELČ
19.6 st 4:50 21:12 16:26 1:46 SELČ
20.6 čt 4:50 21:13 17:42 2:20 SELČ
21.6 4:51 21:13 18:55 3:01 SELČ
22.6 so 4:51 21:13 20:03 3:53 SELČ
23.6 ne 4:51 21:13 21:01 4:56 SELČ o 13:32
24.6 po 4:51 21:13 21:48 6:08 SELČ
25.6 út 4:52 21:13 22:27 7:26 SELČ
26.6 st 4:52 21:13 22:59 8:46 SELČ
27.6 čt 4:53 21:13 23:27 10:04 SELČ
28.6 4:53 21:13 23:52 11:19 SELČ
29.6 so 4:54 21:13 **:** 12:31 SELČ
30.6 ne 4:54 21:13 0:17 13:41 SELČ ( 06:54

Červnec

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.7 po 4:55 21:12 0:42 14:48 SELČ
2.7 út 4:56 21:12 1:09 15:53 SELČ
3.7 st 4:56 21:12 1:39 16:55 SELČ
4.7 čt 4:57 21:11 2:13 17:53 SELČ
5.7 4:58 21:11 2:52 18:46 SELČ
6.7 so 4:59 21:10 3:37 19:33 SELČ
7.7 ne 5:00 21:10 4:27 20:14 SELČ
8.7 po 5:00 21:09 5:23 20:50 SELČ • 09:14
9.7 út 5:01 21:09 6:23 21:20 SELČ
10.7 st 5:02 21:08 7:25 21:48 SELČ
11.7 čt 5:03 21:07 8:28 22:12 SELČ
12.7 5:04 21:06 9:33 22:35 SELČ
13.7 so 5:05 21:06 10:39 22:58 SELČ
14.7 ne 5:06 21:05 11:47 23:22 SELČ
15.7 po 5:08 21:04 12:56 23:49 SELČ
16.7 út 5:09 21:03 14:08 **:** SELČ ) 05:18
17.7 st 5:10 21:02 15:21 0:19 SELČ
18.7 čt 5:11 21:01 16:33 0:55 SELČ
19.7 5:12 21:00 17:42 1:40 SELČ
20.7 so 5:13 20:59 18:44 2:36 SELČ
21.7 ne 5:15 20:57 19:36 3:42 SELČ
22.7 po 5:16 20:56 20:20 4:57 SELČ o 20:15
23.7 út 5:17 20:55 20:56 6:16 SELČ
24.7 st 5:18 20:54 21:27 7:37 SELČ
25.7 čt 5:20 20:52 21:54 8:55 SELČ
26.7 5:21 20:51 22:20 10:11 SELČ
27.7 so 5:22 20:50 22:46 11:24 SELČ
28.7 ne 5:24 20:48 23:13 12:34 SELČ
29.7 po 5:25 20:47 23:42 13:41 SELČ ( 19:44
30.7 út 5:27 20:45 **:** 14:45 SELČ
31.7 st 5:28 20:44 0:15 15:45 SELČ

Srpen

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.8 čt 5:29 20:42 0:52 16:40 SELČ
2.8 5:31 20:41 1:35 17:29 SELČ
3.8 so 5:32 20:39 2:23 18:13 SELČ
4.8 ne 5:34 20:38 3:17 18:51 SELČ
5.8 po 5:35 20:36 4:15 19:23 SELČ
6.8 út 5:36 20:34 5:17 19:52 SELČ • 23:50
7.8 st 5:38 20:33 6:20 20:18 SELČ
8.8 čt 5:39 20:31 7:25 20:42 SELČ
9.8 5:41 20:29 8:31 21:05 SELČ
10.8 so 5:42 20:27 9:38 21:29 SELČ
11.8 ne 5:44 20:26 10:47 21:54 SELČ
12.8 po 5:45 20:24 11:57 22:23 SELČ
13.8 út 5:47 20:22 13:08 22:56 SELČ
14.8 st 5:48 20:20 14:19 23:37 SELČ ) 12:56
15.8 čt 5:50 20:18 15:27 **:** SELČ
16.8 5:51 20:16 16:30 0:26 SELČ
17.8 so 5:53 20:14 17:25 1:25 SELČ
18.8 ne 5:54 20:12 18:11 2:34 SELČ
19.8 po 5:56 20:11 18:50 3:49 SELČ
20.8 út 5:57 20:09 19:24 5:08 SELČ
21.8 st 5:59 20:07 19:53 6:27 SELČ o 03:45
22.8 čt 6:00 20:05 20:20 7:45 SELČ
23.8 6:02 20:03 20:47 9:01 SELČ
24.8 so 6:03 20:01 21:14 10:14 SELČ
25.8 ne 6:05 19:58 21:43 11:24 SELČ
26.8 po 6:06 19:56 22:15 12:30 SELČ
27.8 út 6:08 19:54 22:51 13:33 SELČ
28.8 st 6:09 19:52 23:32 14:31 SELČ ( 11:35
29.8 čt 6:11 19:50 **:** 15:23 SELČ
30.8 6:12 19:48 0:18 16:09 SELČ
31.8 so 6:14 19:46 1:10 16:49 SELČ

Září

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.9 ne 6:15 19:44 2:07 17:23 SELČ
2.9 po 6:16 19:42 3:07 17:54 SELČ
3.9 út 6:18 19:40 4:09 18:21 SELČ
4.9 st 6:19 19:37 5:14 18:46 SELČ
5.9 čt 6:21 19:35 6:20 19:10 SELČ • 13:36
6.9 6:22 19:33 7:28 19:34 SELČ
7.9 so 6:24 19:31 8:37 2**:** SELČ
8.9 ne 6:25 19:29 9:47 20:28 SELČ
9.9 po 6:27 19:27 10:59 21:00 SELČ
10.9 út 6:28 19:24 12:09 21:38 SELČ
11.9 st 6:30 19:22 13:18 22:24 SELČ
12.9 čt 6:31 19:20 14:21 23:18 SELČ ) 19:08
13.9 6:33 19:18 15:17 **:** SELČ
14.9 so 6:34 19:16 16:06 0:22 SELČ
15.9 ne 6:36 19:13 16:46 1:32 SELČ
16.9 po 6:37 19:11 17:21 2:47 SELČ
17.9 út 6:39 19:09 17:52 4:04 SELČ
18.9 st 6:40 19:07 18:20 5:21 SELČ
19.9 čt 6:42 19:05 18:47 6:37 SELČ o 13:12
20.9 6:43 19:02 19:14 7:51 SELČ
21.9 so 6:45 19:00 19:42 9:02 SELČ
22.9 ne 6:46 18:58 20:13 10:12 SELČ
23.9 po 6:48 18:56 20:48 11:17 SELČ
24.9 út 6:49 18:54 21:28 12:18 SELČ
25.9 st 6:51 18:51 22:12 13:13 SELČ
26.9 čt 6:52 18:49 23:02 14:02 SELČ
27.9 6:54 18:47 23:57 14:44 SELČ ( 05:55
28.9 so 6:55 18:45 **:** 15:21 SELČ
29.9 ne 6:57 18:43 0:55 15:53 SELČ
30.9 po 6:58 18:41 1:56 16:21 SELČ

Říjen

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.10 út 7:00 18:38 3:00 16:47 SELČ
2.10 st 7:02 18:36 4:05 17:12 SELČ
3.10 čt 7:03 18:34 5:13 17:37 SELČ
4.10 7:05 18:32 6:22 18:02 SELČ
5.10 so 7:06 18:30 7:33 18:30 SELČ • 02:34
6.10 ne 7:08 18:28 8:45 19:01 SELČ
7.10 po 7:09 18:25 9:58 19:38 SELČ
8.10 út 7:11 18:23 11:09 20:22 SELČ
9.10 st 7:12 18:21 12:14 21:14 SELČ
10.10 čt 7:14 18:19 13:13 22:15 SELČ
11.10 7:16 18:17 14:04 23:23 SELČ
12.10 so 7:17 18:15 14:46 **:** SELČ ) 01:02
13.10 ne 7:19 18:13 15:22 0:36 SELČ
14.10 po 7:20 18:11 15:53 1:50 SELČ
15.10 út 7:22 18:09 16:21 3:05 SELČ
16.10 st 7:24 18:07 16:47 4:19 SELČ
17.10 čt 7:25 18:05 17:14 5:32 SELČ
18.10 7:27 18:03 17:41 6:43 SELČ
19.10 so 7:28 18:01 18:11 7:53 SELČ o 01:37
20.10 ne 7:30 17:59 18:45 9:00 SELČ
21.10 po 7:32 17:57 19:22 10:04 SELČ
22.10 út 7:33 17:55 20:05 11:02 SELČ
23.10 st 7:35 17:53 20:53 11:54 SELČ
24.10 čt 7:36 17:51 21:46 12:39 SELČ
25.10 7:38 17:49 22:43 13:18 SELČ
26.10 so 7:40 17:47 23:43 13:52 SELČ
27.10 ne 6:41 16:46 23:45 13:21 SEČ ( 00:40
28.10 po 6:43 16:44 **:** 13:48 SEČ
29.10 út 6:45 16:42 0:48 14:13 SEČ
30.10 st 6:46 16:40 1:54 14:37 SEČ
31.10 čt 6:48 16:38 3:02 15:02 SEČ

Listopad

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.11 6:50 16:37 4:12 15:28 SEČ
2.11 so 6:51 16:35 5:24 15:58 SEČ
3.11 ne 6:53 16:33 6:38 16:33 SEČ • 13:50
4.11 po 6:55 16:32 7:51 17:15 SEČ
5.11 út 6:56 16:30 9:02 18:06 SEČ
6.11 st 6:58 16:29 10:06 19:06 SEČ
7.11 čt 7:00 16:27 11:00 20:14 SEČ
8.11 7:01 16:26 11:46 21:26 SEČ
9.11 so 7:03 16:24 12:24 22:41 SEČ
10.11 ne 7:05 16:23 12:56 23:55 SEČ ) 06:57
11.11 po 7:06 16:21 13:25 **:** SEČ
12.11 út 7:08 16:20 13:51 1:08 SEČ
13.11 st 7:10 16:18 14:17 2:20 SEČ
14.11 čt 7:11 16:17 14:43 3:31 SEČ
15.11 7:13 16:16 15:12 4:40 SEČ
16.11 so 7:14 16:15 15:43 5:47 SEČ
17.11 ne 7:16 16:13 16:19 6:51 SEČ o 16:15
18.11 po 7:18 16:12 16:59 7:52 SEČ
19.11 út 7:19 16:11 17:46 8:46 SEČ
20.11 st 7:21 16:10 18:37 9:34 SEČ
21.11 čt 7:22 16:09 19:32 10:16 SEČ
22.11 7:24 16:08 20:31 10:52 SEČ
23.11 so 7:25 16:07 21:31 11:23 SEČ
24.11 ne 7:27 16:06 22:33 11:50 SEČ
25.11 po 7:28 16:05 23:37 12:15 SEČ ( 20:27
26.11 út 7:30 16:04 **:** 12:39 SEČ
27.11 st 7:31 16:04 0:42 13:02 SEČ
28.11 čt 7:33 16:03 1:49 13:27 SEČ
29.11 7:34 16:02 2:59 13:55 SEČ
30.11 so 7:35 16:02 4:12 14:26 SEČ

Prosinec

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1.12 ne 7:37 16:01 5:26 15:05 SEČ
2.12 po 7:38 16:01 6:39 15:51 SEČ
3.12 út 7:39 16:00 7:48 16:48 SEČ • 01:23
4.12 st 7:41 16:00 8:49 17:55 SEČ
5.12 čt 7:42 15:59 9:41 19:08 SEČ
6.12 7:43 15:59 10:24 20:25 SEČ
7.12 so 7:44 15:59 10:59 21:42 SEČ
8.12 ne 7:45 15:58 11:29 22:58 SEČ
9.12 po 7:46 15:58 11:57 **:** SEČ ) 16:11
10.12 út 7:47 15:58 12:23 0:11 SEČ
11.12 st 7:48 15:58 12:49 1:22 SEČ
12.12 čt 7:49 15:58 13:16 2:31 SEČ
13.12 7:50 15:58 13:45 3:38 SEČ
14.12 so 7:51 15:58 14:19 4:43 SEČ
15.12 ne 7:52 15:58 14:57 5:44 SEČ
16.12 po 7:53 15:59 15:41 6:40 SEČ
17.12 út 7:53 15:59 16:30 7:30 SEČ o 10:28
18.12 st 7:54 15:59 17:24 8:14 SEČ
19.12 čt 7:55 15:59 18:21 8:52 SEČ
20.12 7:55 16:00 19:21 9:25 SEČ
21.12 so 7:56 16:00 20:22 9:54 SEČ
22.12 ne 7:56 16:01 21:25 10:19 SEČ
23.12 po 7:57 16:01 22:28 10:43 SEČ
24.12 út 7:57 16:02 23:33 11:06 SEČ
25.12 st 7:58 16:03 **:** 11:30 SEČ ( 14:47
26.12 čt 7:58 16:03 0:40 11:55 SEČ
27.12 7:58 16:04 1:49 12:23 SEČ
28.12 so 7:58 16:05 3:00 12:57 SEČ
29.12 ne 7:58 16:06 4:12 13:38 SEČ
30.12 po 7:59 16:07 5:23 14:28 SEČ
31.12 út 7:59 16:08 6:29 15:29 SEČ

 

Leden

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 1.
čt
7:59
16:08
13:40
3:57
SEČ
 
2. 1.
7:58
16:09
14:22
5:00
SEČ
 
3. 1.
so
7:58
16:11
15:10
5:58
SEČ
 
4. 1.
ne
7:58
16:12
16:03
6:50
SEČ
 
5. 1.
po
7:58
16:13
17:00
7:34
SEČ
☺ 5:52
6. 1.
út
7:58
16:14
18:00
8:12
SEČ
 
7. 1.
st
7:57
16:15
19:01
8:45
SEČ
 
8. 1.
čt
7:57
16:16
20:02
9:14
SEČ
 
9. 1.
7:57
16:18
21:03
9:40
SEČ
 
10. 1.
so
7:56
16:19
22:05
10:04
SEČ
 
11. 1.
ne
7:56
16:20
23:06
10:27
SEČ
 
12. 1.
po
7:55
16:22
0:00
10:51
SEČ
 
13. 1.
út
7:54
16:23
0:09
11:16
SEČ
( 10:46
14. 1.
st
7:54
16:25
1:12
11:44
SEČ
 
15. 1.
čt
7:53
16:26
2:17
12:17
SEČ
 
16. 1.
7:52
16:28
3:22
12:55
SEČ
 
17. 1.
so
7:51
16:29
4:26
13:42
SEČ
 
18. 1.
ne
7:50
16:31
5:27
14:38
SEČ
 
19. 1.
po
7:50
16:32
6:23
15:44
SEČ
 
20. 1.
út
7:49
16:34
7:12
16:57
SEČ
☻ 14:13
21. 1.
st
7:48
16:35
7:54
18:15
SEČ
 
22. 1.
čt
7:47
16:37
8:31
19:34
SEČ
 
23. 1.
7:46
16:38
9:04
20:54
SEČ
 
24. 1.
so
7:44
16:40
9:34
22:11
SEČ
 
25. 1.
ne
7:43
16:42
10:04
23:26
SEČ
 
26. 1.
po
7:42
16:43
10:34
0:00
SEČ
 
27. 1.
út
7:41
16:45
11:07
0:39
SEČ
) 5:48
28. 1.
st
7:40
16:47
11:43
1:48
SEČ
 
29. 1.
čt
7:38
16:48
12:23
2:53
SEČ
 
30. 1.
7:37
16:50
13:08
3:53
SEČ
 
31. 1.
so
7:36
16:52
13:58
4:46
SEČ

 

Únor

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 2.
ne
7:34
16:54
14:53
5:32
SEČ
 
2. 2.
po
7:33
16:55
15:51
6:12
SEČ
 
3. 2.
út
7:31
16:57
16:51
6:47
SEČ
 
4. 2.
st
7:30
16:59
17:52
7:17
SEČ
☺ 0:08
5. 2.
čt
7:28
17:00
18:53
7:44
SEČ
 
6. 2.
7:27
17:02
19:55
8:09
SEČ
 
7. 2.
so
7:25
17:04
20:56
8:32
SEČ
 
8. 2.
ne
7:23
17:06
21:58
8:56
SEČ
 
9. 2.
po
7:22
17:07
23:00
9:21
SEČ
 
10. 2.
út
7:20
17:09
0:00
9:47
SEČ
 
11. 2.
st
7:18
17:11
0:03
10:17
SEČ
 
12. 2.
čt
7:17
17:12
1:06
10:52
SEČ
( 4:49
13. 2.
7:15
17:14
2:09
11:33
SEČ
 
14. 2.
so
7:13
17:16
3:09
12:22
SEČ
 
15. 2.
ne
7:11
17:18
4:06
13:21
SEČ
 
16. 2.
po
7:09
17:19
4:58
14:29
SEČ
 
17. 2.
út
7:08
17:21
5:43
15:44
SEČ
 
18. 2.
st
7:06
17:23
6:23
17:03
SEČ
 
19. 2.
čt
7:04
17:25
6:59
18:24
SEČ
☻ 0:46
20. 2.
7:02
17:26
7:32
19:45
SEČ
 
21. 2.
so
7:00
17:28
8:03
21:04
SEČ
 
22. 2.
ne
6:58
17:30
8:35
22:21
SEČ
 
23. 2.
po
6:56
17:31
9:08
23:34
SEČ
 
24. 2.
út
6:54
17:33
9:43
0:00
SEČ
 
25. 2.
st
6:52
17:35
10:23
0:43
SEČ
) 18:13
26. 2.
čt
6:50
17:36
11:07
1:45
SEČ
 
27. 2.
6:48
17:38
11:56
2:41
SEČ
 
28. 2.
so
6:46
17:40
12:49
3:30
SEČ
 
 
Březen
 

DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 3.
ne
6:44
17:41
13:46
4:12
SEČ
 
2. 3.
po
6:42
17:43
14:45
4:48
SEČ
 
3. 3.
út
6:40
17:45
15:45
5:20
SEČ
 
4. 3.
st
6:38
17:46
16:46
5:48
SEČ
 
5. 3.
čt
6:36
17:48
17:47
6:13
SEČ
☺ 19:04
6. 3.
6:34
17:50
18:48
6:37
SEČ
 
7. 3.
so
6:32
17:51
19:50
7:01
SEČ
 
8. 3.
ne
6:30
17:53
20:52
7:26
SEČ
 
9. 3.
po
6:28
17:55
21:54
7:51
SEČ
 
10. 3.
út
6:25
17:56
22:56
8:20
SEČ
 
11. 3.
st
6:23
17:58
23:58
8:53
SEČ
 
12. 3.
čt
6:21
17:59
0:00
9:30
SEČ
 
13. 3.
6:19
18:01
0:58
10:15
SEČ
( 18:47
14. 3.
so
6:17
18:03
1:55
11:08
SEČ
 
15. 3.
ne
6:15
18:04
2:47
12:09
SEČ
 
16. 3.
po
6:13
18:06
3:33
13:18
SEČ
 
17. 3.
út
6:10
18:07
4:15
14:33
SEČ
 
18. 3.
st
6:08
18:09
4:52
15:52
SEČ
 
19. 3.
čt
6:06
18:11
5:26
17:13
SEČ
 
20. 3.
6:04
18:12
5:58
18:33
SEČ
☻ 10:36
21. 3.
so
6:02
18:14
6:30
19:53
SEČ
 
22. 3.
ne
5:59
18:15
7:03
21:11
SEČ
 
23. 3.
po
5:57
18:17
7:39
22:24
SEČ
 
24. 3.
út
5:55
18:19
8:18
23:32
SEČ
 
25. 3.
st
5:53
18:20
9:02
0:00
SEČ
 
26. 3.
čt
5:51
18:22
9:50
0:32
SEČ
 
27. 3.
5:49
18:23
10:43
1:25
SEČ
) 8:42
28. 3.
so
5:46
18:25
11:39
2:10
SEČ
 
29. 3.
ne
6:44
19:26
13:38
3:49
SELČ
 
30. 3.
po
6:42
19:28
14:37
4:22
SELČ
 
31. 3.
út
6:40
19:30
15:38
4:51
SELČ
 
Duben
 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 4.
st
6:38
19:31
16:39
5:17
SELČ
 
2. 4.
čt
6:36
19:33
17:40
5:42
SELČ
 
3. 4.
6:33
19:34
18:42
6:06
SELČ
 
4. 4.
so
6:31
19:36
19:44
6:30
SELČ
☺ 14:05
5. 4.
ne
6:29
19:37
20:46
6:55
SELČ
 
6. 4.
po
6:27
19:39
21:49
7:23
SELČ
Velikonoční pondělí
7. 4.
út
6:25
19:41
22:52
7:55
SELČ
 
8. 4.
st
6:23
19:42
23:52
8:31
SELČ
 
9. 4.
čt
6:21
19:44
0:00
9:13
SELČ
 
10. 4.
6:19
19:45
0:50
10:03
SELČ
 
11. 4.
so
6:16
19:47
1:42
11:00
SELČ
 
12. 4.
ne
6:14
19:48
2:29
12:04
SELČ
( 5:44
13. 4.
po
6:12
19:50
3:11
13:14
SELČ
 
14. 4.
út
6:10
19:52
3:48
14:28
SELČ
 
15. 4.
st
6:08
19:53
4:22
15:46
SELČ
 
16. 4.
čt
6:06
19:55
4:54
17:04
SELČ
 
17. 4.
6:04
19:56
5:25
18:23
SELČ
 
18. 4.
so
6:02
19:58
5:57
19:42
SELČ
☻ 20:56
19. 4.
ne
6:00
19:59
6:31
20:59
SELČ
 
20. 4.
po
5:58
20:01
7:09
22:11
SELČ
 
21. 4.
út
5:56
20:03
7:51
23:17
SELČ
 
22. 4.
st
5:54
20:04
8:39
0:00
SELČ
 
23. 4.
čt
5:52
20:06
9:31
0:15
SELČ
 
24. 4.
5:50
20:07
10:28
1:05
SELČ
 
25. 4.
so
5:48
20:09
11:27
1:47
SELČ
 
26. 4.
ne
5:46
20:10
12:27
2:23
SELČ
) 1:54
27. 4.
po
5:45
20:12
13:28
2:53
SELČ
 
28. 4.
út
5:43
20:13
14:29
3:21
SELČ
 
29. 4.
st
5:41
20:15
15:30
3:46
SELČ
 
30. 4.
čt
5:39
20:17
16:31
4:10
SELČ
 
Květen
 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 5.
5:37
20:18
17:34
4:34
SELČ
 
2. 5.
so
5:35
20:20
18:36
4:59
SELČ
 
3. 5.
ne
5:34
20:21
19:40
5:25
SELČ
 
4. 5.
po
5:32
20:23
20:43
5:56
SELČ
☺ 5:41
5. 5.
út
5:30
20:24
21:46
6:30
SELČ
 
6. 5.
st
5:29
20:26
22:45
7:11
SELČ
 
7. 5.
čt
5:27
20:27
23:40
7:59
SELČ
 
8. 5.
5:25
20:29
0:00
8:54
SELČ
 
9. 5.
so
5:24
20:30
0:29
9:56
SELČ
 
10. 5.
ne
5:22
20:32
1:12
11:04
SELČ
 
11. 5.
po
5:21
20:33
1:50
12:15
SELČ
( 12:35
12. 5.
út
5:19
20:35
2:24
13:29
SELČ
 
13. 5.
st
5:18
20:36
2:55
14:45
SELČ
 
14. 5.
čt
5:16
20:37
3:25
16:01
SELČ
 
15. 5.
5:15
20:39
3:55
17:18
SELČ
 
16. 5.
so
5:13
20:40
4:27
18:34
SELČ
 
17. 5.
ne
5:12
20:42
5:02
19:48
SELČ
 
18. 5.
po
5:11
20:43
5:42
20:58
SELČ
☻ 6:12
19. 5.
út
5:09
20:44
6:27
22:00
SELČ
 
20. 5.
st
5:08
20:46
7:17
22:55
SELČ
 
21. 5.
čt
5:07
20:47
8:13
23:42
SELČ
 
22. 5.
5:06
20:48
9:12
0:00
SELČ
 
23. 5.
so
5:05
20:50
10:13
0:21
SELČ
 
24. 5.
ne
5:04
20:51
11:15
0:54
SELČ
 
25. 5.
po
5:02
20:52
12:16
1:23
SELČ
) 19:18
26. 5.
út
5:01
20:53
13:18
1:49
SELČ
 
27. 5.
st
5:00
20:54
14:19
2:14
SELČ
 
28. 5.
čt
5:00
20:56
15:21
2:37
SELČ
 
29. 5.
4:59
20:57
16:23
3:01
SELČ
 
30. 5.
so
4:58
20:58
17:27
3:27
SELČ
 
31. 5.
ne
4:57
20:59
18:31
3:56
SELČ
 

Červen

 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 6.
po
4:56
21:00
19:34
4:28
SELČ
 
2. 6.
út
4:55
21:01
20:36
5:07
SELČ
☺ 18:18
3. 6.
st
4:55
21:02
21:34
5:52
SELČ
 
4. 6.
čt
4:54
21:03
22:27
6:46
SELČ
 
5. 6.
4:54
21:04
23:13
7:47
SELČ
 
6. 6.
so
4:53
21:05
23:53
8:54
SELČ
 
7. 6.
ne
4:53
21:05
0:00
10:05
SELČ
 
8. 6.
po
4:52
21:06
0:28
11:19
SELČ
 
9. 6.
út
4:52
21:07
1:00
12:34
SELČ
( 17:41
10. 6.
st
4:51
21:08
1:29
13:49
SELČ
 
11. 6.
čt
4:51
21:08
1:58
15:03
SELČ
 
12. 6.
4:51
21:09
2:29
16:18
SELČ
 
13. 6.
so
4:51
21:10
3:01
17:31
SELČ
 
14. 6.
ne
4:50
21:10
3:37
18:41
SELČ
 
15. 6.
po
4:50
21:11
4:19
19:46
SELČ
 
16. 6.
út
4:50
21:11
5:06
20:44
SELČ
☻ 16:05
17. 6.
st
4:50
21:12
5:59
21:35
SELČ
 
18. 6.
čt
4:50
21:12
6:57
22:18
SELČ
 
19. 6.
4:50
21:12
7:58
22:54
SELČ
 
20. 6.
so
4:50
21:13
9:00
23:25
SELČ
 
21. 6.
ne
4:51
21:13
10:02
23:53
SELČ
 
22. 6.
po
4:51
21:13
11:04
0:00
SELČ
 
23. 6.
út
4:51
21:13
12:06
0:18
SELČ
 
24. 6.
st
4:51
21:13
13:07
0:41
SELČ
) 13:02
25. 6.
čt
4:52
21:13
14:09
1:05
SELČ
 
26. 6.
4:52
21:13
15:11
1:30
SELČ
 
27. 6.
so
4:53
21:13
16:15
1:57
SELČ
 
28. 6.
ne
4:53
21:13
17:18
2:27
SELČ
 
29. 6.
po
4:54
21:13
18:21
3:02
SELČ
 
30. 6.
út
4:54
21:13
19:22
3:44
SELČ
Červenec
 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 7.
st
4:55
21:13
20:18
4:34
SELČ
 
2. 7.
čt
4:55
21:12
21:08
5:33
SELČ
☺ 4:19
3. 7.
4:56
21:12
21:52
6:39
SELČ
 
4. 7.
so
4:57
21:12
22:30
7:51
SELČ
 
5. 7.
ne
4:58
21:11
23:04
9:06
SELČ
 
6. 7.
po
4:58
21:11
23:34
10:22
SELČ
 
7. 7.
út
4:59
21:10
0:00
11:38
SELČ
 
8. 7.
st
5:00
21:09
0:04
12:53
SELČ
( 22:23
9. 7.
čt
5:01
21:09
0:33
14:07
SELČ
 
10. 7.
5:02
21:08
1:05
15:20
SELČ
 
11. 7.
so
5:03
21:07
1:39
16:30
SELČ
 
12. 7.
ne
5:04
21:07
2:17
17:36
SELČ
 
13. 7.
po
5:05
21:06
3:01
18:36
SELČ
 
14. 7.
út
5:06
21:05
3:51
19:28
SELČ
 
15. 7.
st
5:07
21:04
4:46
20:14
SELČ
 
16. 7.
čt
5:08
21:03
5:45
20:53
SELČ
☻ 3:24
17. 7.
5:09
21:02
6:47
21:26
SELČ
 
18. 7.
so
5:10
21:01
7:49
21:55
SELČ
 
19. 7.
ne
5:12
21:00
8:51
22:21
SELČ
 
20. 7.
po
5:13
20:59
9:53
22:46
SELČ
 
21. 7.
út
5:14
20:58
10:55
23:09
SELČ
 
22. 7.
st
5:15
20:57
11:56
23:33
SELČ
 
23. 7.
čt
5:17
20:56
12:57
23:59
SELČ
 
24. 7.
5:18
20:54
13:59
0:00
SELČ
) 6:03
25. 7.
so
5:19
20:53
15:02
0:27
SELČ
 
26. 7.
ne
5:20
20:52
16:04
0:59
SELČ
 
27. 7.
po
5:22
20:50
17:05
1:37
SELČ
 
28. 7.
út
5:23
20:49
18:03
2:22
SELČ
 
29. 7.
st
5:25
20:48
18:57
3:16
SELČ
 
30. 7.
čt
5:26
20:46
19:44
4:19
SELČ
 
31. 7.
5:27
20:45
20:26
5:29
SELČ
☺ 12:42

Srpen

 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 8.
so
5:29
20:43
21:03
6:45
SELČ
 
2. 8.
ne
5:30
20:42
21:36
8:03
SELČ
 
3. 8.
po
5:31
20:40
22:07
9:21
SELČ
 
4. 8.
út
5:33
20:38
22:37
10:39
SELČ
 
5. 8.
st
5:34
20:37
23:09
11:55
SELČ
 
6. 8.
čt
5:36
20:35
23:42
13:10
SELČ
 
7. 8.
5:37
20:33
0:00
14:21
SELČ
( 4:02
8. 8.
so
5:39
20:32
0:19
15:28
SELČ
 
9. 8.
ne
5:40
20:30
1:01
16:29
SELČ
 
10. 8.
po
5:42
20:28
1:48
17:24
SELČ
 
11. 8.
út
5:43
20:26
2:40
18:12
SELČ
 
12. 8.
st
5:45
20:25
3:37
18:52
SELČ
 
13. 8.
čt
5:46
20:23
4:37
19:27
SELČ
 
14. 8.
5:47
20:21
5:39
19:58
SELČ
☻ 16:53
15. 8.
so
5:49
20:19
6:41
20:25
SELČ
 
16. 8.
ne
5:50
20:17
7:43
20:50
SELČ
 
17. 8.
po
5:52
20:15
8:44
21:14
SELČ
 
18. 8.
út
5:53
20:13
9:45
21:38
SELČ
 
19. 8.
st
5:55
20:11
10:46
22:03
SELČ
 
20. 8.
čt
5:56
20:10
11:47
22:29
SELČ
 
21. 8.
5:58
20:08
12:49
22:59
SELČ
 
22. 8.
so
5:59
20:06
13:50
23:34
SELČ
) 21:30
23. 8.
ne
6:01
20:04
14:50
0:00
SELČ
 
24. 8.
po
6:02
20:02
15:48
0:14
SELČ
 
25. 8.
út
6:04
19:59
16:43
1:03
SELČ
 
26. 8.
st
6:05
19:57
17:33
2:00
SELČ
 
27. 8.
čt
6:07
19:55
18:17
3:05
SELČ
 
28. 8.
6:08
19:53
18:56
4:18
SELČ
 
29. 8.
so
6:10
19:51
19:32
5:35
SELČ
☺ 20:35
30. 8.
ne
6:11
19:49
20:05
6:55
SELČ
 
31. 8.
po
6:13
19:47
20:37
8:15
SELČ
 
Září
 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 9.
út
6:14
19:45
21:09
9:35
SELČ
 
2. 9.
st
6:16
19:43
21:43
10:53
SELČ
 
3. 9.
čt
6:17
19:41
22:19
12:08
SELČ
 
4. 9.
6:19
19:39
23:00
13:18
SELČ
 
5. 9.
so
6:20
19:36
23:46
14:23
SELČ
( 11:53
6. 9.
ne
6:22
19:34
0:00
15:20
SELČ
 
7. 9.
po
6:23
19:32
0:37
16:10
SELČ
 
8. 9.
út
6:25
19:30
1:33
16:52
SELČ
 
9. 9.
st
6:26
19:28
2:31
17:29
SELČ
 
10. 9.
čt
6:28
19:26
3:32
18:01
SELČ
 
11. 9.
6:29
19:23
4:33
18:29
SELČ
 
12. 9.
so
6:31
19:21
5:34
18:54
SELČ
 
13. 9.
ne
6:32
19:19
6:36
19:19
SELČ
☻ 8:41
14. 9.
po
6:34
19:17
7:37
19:43
SELČ
 
15. 9.
út
6:35
19:15
8:38
20:07
SELČ
 
16. 9.
st
6:37
19:12
9:39
20:33
SELČ
 
17. 9.
čt
6:38
19:10
10:40
21:02
SELČ
 
18. 9.
6:40
19:08
11:41
21:34
SELČ
 
19. 9.
so
6:41
19:06
12:40
22:11
SELČ
 
20. 9.
ne
6:43
19:04
13:38
22:55
SELČ
 
21. 9.
po
6:44
19:01
14:32
23:47
SELČ
) 10:58
22. 9.
út
6:46
18:59
15:23
0:00
SELČ
 
23. 9.
st
6:47
18:57
16:08
0:47
SELČ
 
24. 9.
čt
6:49
18:55
16:49
1:54
SELČ
 
25. 9.
6:50
18:53
17:25
3:07
SELČ
 
26. 9.
so
6:52
18:50
17:59
4:24
SELČ
 
27. 9.
ne
6:53
18:48
18:32
5:44
SELČ
 
28. 9.
po
6:55
18:46
19:04
7:05
SELČ
☺ 4:50
29. 9.
út
6:56
18:44
19:38
8:26
SELČ
 
30. 9.
st
6:58
18:42
20:14
9:45
SELČ
 
Říjen
 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 10.
čt
6:59
18:39
20:55
11:00
SELČ
 
2. 10.
7:01
18:37
21:41
12:10
SELČ
 
3. 10.
so
7:02
18:35
22:31
13:12
SELČ
 
4. 10.
ne
7:04
18:33
23:26
14:06
SELČ
( 23:05
5. 10.
po
7:05
18:31
0:00
14:52
SELČ
 
6. 10.
út
7:07
18:29
0:25
15:30
SELČ
 
7. 10.
st
7:09
18:26
1:25
16:04
SELČ
 
8. 10.
čt
7:10
18:24
2:26
16:33
SELČ
 
9. 10.
7:12
18:22
3:27
16:59
SELČ
 
10. 10.
so
7:13
18:20
4:28
17:23
SELČ
 
11. 10.
ne
7:15
18:18
5:29
17:47
SELČ
 
12. 10.
po
7:16
18:16
6:31
18:11
SELČ
 
13. 10.
út
7:18
18:14
7:32
18:37
SELČ
☻ 2:05
14. 10.
st
7:20
18:12
8:33
19:05
SELČ
 
15. 10.
čt
7:21
18:10
9:34
19:36
SELČ
 
16. 10.
7:23
18:08
10:34
20:11
SELČ
 
17. 10.
so
7:24
18:06
11:33
20:53
SELČ
 
18. 10.
ne
7:26
18:04
12:28
21:41
SELČ
 
19. 10.
po
7:28
18:02
13:18
22:36
SELČ
 
20. 10.
út
7:29
18:00
14:04
23:38
SELČ
) 22:31
21. 10.
st
7:31
17:58
14:45
0:00
SELČ
 
22. 10.
čt
7:32
17:56
15:22
0:47
SELČ
 
23. 10.
7:34
17:54
15:55
1:59
SELČ
 
24. 10.
so
7:36
17:52
16:27
3:15
SELČ
 
25. 10.
ne
6:37
16:50
15:58
3:34
SEČ
 
26. 10.
po
6:39
16:48
16:31
4:54
SEČ
 
27. 10.
út
6:41
16:46
17:06
6:14
SEČ
☺ 13:05
28. 10.
st
6:42
16:45
17:45
7:33
SEČ
 
29. 10.
čt
6:44
16:43
18:29
8:48
SEČ
 
30. 10.
6:46
16:41
19:19
9:56
SEČ
 
31. 10.
so
6:47
16:39
20:14
10:56
SEČ
Listopad
 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 11.
ne
6:49
16:38
21:13
11:47
SEČ
 
2. 11.
po
6:51
16:36
22:14
12:29
SEČ
 
3. 11.
út
6:52
16:34
23:16
13:05
SEČ
( 13:23
4. 11.
st
6:54
16:33
0:00
13:36
SEČ
 
5. 11.
čt
6:56
16:31
0:18
14:03
SEČ
 
6. 11.
6:57
16:29
1:20
14:28
SEČ
 
7. 11.
so
6:59
16:28
2:21
14:52
SEČ
 
8. 11.
ne
7:01
16:26
3:22
15:16
SEČ
 
9. 11.
po
7:02
16:25
4:23
15:40
SEČ
 
10. 11.
út
7:04
16:23
5:25
16:07
SEČ
 
11. 11.
st
7:06
16:22
6:26
16:37
SEČ
☻ 18:46
12. 11.
čt
7:07
16:20
7:28
17:11
SEČ
 
13. 11.
7:09
16:19
8:28
17:51
SEČ
 
14. 11.
so
7:10
16:18
9:25
18:37
SEČ
 
15. 11.
ne
7:12
16:16
10:17
19:30
SEČ
 
16. 11.
po
7:14
16:15
11:04
20:30
SEČ
 
17. 11.
út
7:15
16:14
11:46
21:36
SEČ
 
18. 11.
st
7:17
16:13
12:23
22:45
SEČ
 
19. 11.
čt
7:18
16:12
12:56
23:58
SEČ
) 7:27
20. 11.
7:20
16:11
13:27
0:00
SEČ
 
21. 11.
so
7:22
16:10
13:57
1:12
SEČ
 
22. 11.
ne
7:23
16:08
14:28
2:29
SEČ
 
23. 11.
po
7:25
16:08
15:00
3:47
SEČ
 
24. 11.
út
7:26
16:07
15:36
5:04
SEČ
 
25. 11.
st
7:28
16:06
16:17
6:21
SEČ
☺ 23:44
26. 11.
čt
7:29
16:05
17:03
7:33
SEČ
 
27. 11.
7:31
16:04
17:56
8:39
SEČ
 
28. 11.
so
7:32
16:03
18:55
9:36
SEČ
 
29. 11.
ne
7:33
16:03
19:57
10:24
SEČ
 
30. 11.
po
7:35
16:02
21:01
11:04
SEČ
Prosinec
 
DatumDenVýchod slunceZápad slunceVýchod měsíceZápad měsíceČasPoznámka
1. 12.
út
7:36
16:01
22:04
11:37
SEČ
 
2. 12.
st
7:37
16:01
23:07
12:06
SEČ
 
3. 12.
čt
7:39
16:00
0:00
12:32
SEČ
( 8:40
4. 12.
7:40
16:00
0:09
12:56
SEČ
 
5. 12.
so
7:41
15:59
1:10
13:20
SEČ
 
6. 12.
ne
7:42
15:59
2:12
13:44
SEČ
 
7. 12.
po
7:44
15:59
3:13
14:10
SEČ
 
8. 12.
út
7:45
15:59
4:15
14:38
SEČ
 
9. 12.
st
7:46
15:58
5:17
15:10
SEČ
 
10. 12.
čt
7:47
15:58
6:18
15:48
SEČ
 
11. 12.
7:48
15:58
7:17
16:32
SEČ
☻ 11:29
12. 12.
so
7:49
15:58
8:13
17:24
SEČ
 
13. 12.
ne
7:50
15:58
9:03
18:22
SEČ
 
14. 12.
po
7:51
15:58
9:48
19:27
SEČ
 
15. 12.
út
7:52
15:58
10:27
20:36
SEČ
 
16. 12.
st
7:52
15:58
11:01
21:47
SEČ
 
17. 12.
čt
7:53
15:59
11:32
23:01
SEČ
 
18. 12.
7:54
15:59
12:02
0:00
SEČ
) 16:13
19. 12.
so
7:54
15:59
12:31
0:15
SEČ
 
20. 12.
ne
7:55
16:00
13:01
1:30
SEČ
 
21. 12.
po
7:56
16:00
13:34
2:45
SEČ
 
22. 12.
út
7:56
16:01
14:10
4:00
SEČ
 
23. 12.
st
7:57
16:01
14:53
5:12
SEČ
 
24. 12.
čt
7:57
16:02
15:42
6:20
SEČ
 
25. 12.
7:57
16:02
16:37
7:21
SEČ
☺ 12:11
26. 12.
so
7:58
16:03
17:38
8:14
SEČ
 
27. 12.
ne
7:58
16:04
18:41
8:58
SEČ
 
28. 12.
po
7:58
16:05
19:46
9:36
SEČ
 
29. 12.
út
7:58
16:05
20:51
10:07
SEČ
 
30. 12.
st
7:58
16:06
21:54
10:35
SEČ
 
31. 12.
čt
7:59
16:07
22:56
11:00
SEČ
 
 
 

Pro členy MS

Náhodný obrázek

image001
image001
image001
Image Detail

Sponzor VZ Sepekov 2018

Přístupy na web

1423992
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Za všechny dny
228
270
3848
1416247
13960
17405
1423992

Vaše IP: 3.236.13.53
ČAS: 2021-09-20 18:05:02

Nečas Zdeněk

Copyright © 2013. All Rights Reserved.