MS SEPEKOV

Myslivosti ZDAR !

Myslivecký spolek Sepekov (dále jen „spolek“) vznikl v roce 2015 přeměnou z Mysliveckého sdružení Chlum Sepekov, o.s., (dále jen „sdružení“), které bylo občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Spolek sdružuje své členy zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě. Změnu právní subjektivity si vyžádalo vydání nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti od roku 2014.

 

Historie sdružení se počíná psát v roce 1963, kdy vešel v platnost nový zákon o myslivosti. Do konce roku 1962 vytvářela honitbu každá obec samostatně z pozemků, které byly ve vlastnictví jejích obyvatel. A tak do té doby byly samostatné honitby obcí Sepekov, Líšnice a Zálší. Obce honitby většinou za úplatu pronajímaly subjektům, které měly právo vykonávat myslivost. V roce 1963 tedy vzniklo Myslivecké sdružení Chlum Sepekov. Honitba byla tehdy velmi dobře zazvěřená. Ještě v roce 1968 se během lovecké sezony ulovilo 960 ks drobné zvěře. Z této doby je třeba připomenout myslivce, kteří se nejvíce zasloužili o vznik a následně i chod sdružení. Z písemných materiálů vyplývá, že to byli především pánové Stanislav Hůla, František Zděnek, Jaroslav Žižka, Jan Anděl, Josef Kryštof, Václav Vopelák. Tento výčet není samozřejmě konečný. Sdružení tehdy mělo okolo 25 členů. V sedmdesátých letech minulého století došlo ke zvýšení zájmu o členství v našem sdružení a počet členů se pohyboval okolo 30. V tomto období začíná vlivem velkoplošného zemědělského hospodaření, nadměrného užívání pesticidů, a také díky zvyšující se automobilové dopravě drobné zvěře ubývat. Výřady jednotlivých honů jsou přesto ještě slušné, čítají do 50 ks drobné zvěře. Jak drobné zvěře postupně ubývalo, hledala se cesta, jak honitbu, a to nejen naši, zazvěřit. Společně s okolními mysliveckými sdruženími jsme tehdy založili kooperaci pro chov bažantů v Okrouhlé. Brzo jsme ale poznali, že odchovaný bažant nemá vrozené obranné reflexy, a že nedovede v přírodě samostatně přežít. V té době jsme zkoušeli i vypouštění zajíců do honitby, ale ani tato akce neměla valného výsledku. Začínají stoupat počty odlovených lišek a v honitbě se začíná objevovat zvěř černá. Tehdy vedl a ještě i počátkem 80. let vede sdružení František Novotný a Miloslav Kryštof. 80. léta nepřinesla do stavů drobné zvěře žádné podstatné změny, její pokles pokračoval i přesto, že byl postupně ukončen lov zajíce. Započato bylo s polodivokým chovem kachny divoké. Zde bylo dosahováno velmi dobrých výsledků v odchovu a  poměrně dobré výsledky slovitelnosti. V tomto období vede myslivecké sdružení Jaroslav Kakos s Miloslavem Kryštofem.

 

V devadesátých letech dochází k zásadním změnám ve tvorbě a způsobu využívání honiteb. Vlastníci honebních pozemků zakládají honební společenstva a za úplatu pronajímají honitby subjektům, které na nich mohou vykonávat právo myslivosti. V té době dochází k rozdělení původní honitby Sepekov, ze které byla vyčleněna vlastní samostatná honitba Chlum. Tato honitba vznikla na pozemcích obhospodařovaných státním podnikem Lesy České republiky. Ten po roční pauze (1993) honitbu našemu sdružení pronajal. Od té doby sdružení užívalo, spolu se společenstevní honitbou Sepekov, dvě honitby o souhrnné výměře cca 2 650 ha. Myslivecké sdružení vede Jaroslav Kakos s Miloslavem Kryštofem, později s Ing. Ladislavem Kotalíkem.

 

Začátkem devadesátých let také dochází ke vzniku nových stanov a provozního řádu mysliveckého sdružení. V této době zásadních změn má sdružení okolo 35 členů. Začátkem 21. století probíhá v souladu se zněním nového zákona o myslivosti z roku 2001 transformace honiteb. Myslivecké sdružení Chlum Sepekov nadále užívá honitby Sepekov a Chlum a zůstává bez podstatných změn. Je vedeno Ing. Ladislavem Kotalíkem a Tomášem Kakosem. Počet členů se příliš nemění, stále čítá okolo 35 členů. Převážná většina členů je místních, ale jsou mezi námi i členové z Milevska, Tábora nebo dalších míst. Toto období je charakteristické zvýšením početních stavů černé zvěře, odlov se zvýšil až na více než 60 kusů ročně. U zvěře srnčí naopak dochází k mírnému snižování stavů. Stavy drobné zvěře zůstávají nadále na nízké úrovni. Z drobné zvěře lovíme kachnu divokou a bažanta. Jedná se o zvěř, pocházející z polodivokých chovů.

 

Další významnou změnou v historii je ukončení mysliveckého hospodaření v honitbě Chlum. V roce 2013 skončila nájemní smlouva na tuto honitbu, uzavřená se státním podnikem Lesy České republiky. Následně byla honitba vrácena jako historický církevní majetek Královské kanonii premonstrátů na Strahově. Nyní v ní hospodaří obchodní společnost tohoto řádu, Klášterní lesy Strahov s.r.o. V tomto období dochází k částečnému poklesu členské základny. V roce 2016 měl spolek 24 členů. Vhledem k úbytku honitby Chlum dochází také ke snížení odlovu zvěře, zejména zvěře černé. V roce 2015 bylo uloveno 33 kusů.

 

Hlavním posláním spolku je vedle společného provádění myslivosti ochrana přírody a krajiny. Myslivci v zimním období veškerou zvěř přikrmují, ke zlepšení jejího zdravotního stavu jsou předkládána léčiva a minerální doplňky. Důležitou činností je práce v honitbách na budování a opravách mysliveckých zařízení, zařízení na ochranu lesa, zlepšování čistoty lesa apod. Pořádáme různé společenské a kynologické akce. To však není úplný výčet naší činnosti. K tomu, abychom mohli veřejnost průběžně seznamovat s činností našeho spolku, slouží web, na kterém se právě nacházíte.

Pro členy MS

Náhodný obrázek

image001
image001
image001
Image Detail

Sponzor VZ Sepekov 2018

Přístupy na web

1441797
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Za všechny dny
152
221
373
1439132
10610
21155
1441797

Vaše IP: 3.236.232.99
ČAS: 2021-10-19 12:50:01

Nečas Zdeněk

Copyright © 2013. All Rights Reserved.